EN 342

EN 342

MASCOTs produkter certifierade enligt standarden EN 342 beskriver arbetskläder som ger det bästa skyddet mot köld.

Det bästa köldskyddet får man genom att klä sig i arbetskläder som är certifierade i enlighet med EN 342. Arbeten i kalla miljöer kräver effektiva arbetskläder som skyddar dig och håller dig varm. En kall miljö utgörs av en kombination av fukt och vind vid temperaturer på under -5°C. För att uppnå ett optimalt köldskydd ska arbetskläderna hållas torra, och du bör också använda tillbehörsprodukter såsom handskar och mössa för att undvika lokala nedkylningar av kroppen. För att ge bästa möjliga skydd måste kläderna stängas noggrant och exempelvis omsluta ordentligt runt handlederna.

Produkter ()

Enskilda produkter certifierade enligt EN 342 är indelade i skyddsklasser. Den första siffran i standarden EN 342 anger luftgenomträngligheten (AP) efter klassificering från 1 till 3, där 3 anger den högsta klassen. Detta betyder att klass 3 skyddar bäst mot kall luft, det vill säga att materialet släpper igenom minst kall luft mot kroppen. Den andra siffran anger beständigheten mot vattengenomträngning efter klassificering från 1 till 2. Här anger klass 2 den högsta klassen och skyddar således mest effektivt mot vattengenomträngning.

Vinterjacka - MASCOT® ADVANCED

Arbetsklädernas livslängd maximeras om de sköts enligt anvisning och förvaras torrt. MASCOT rekommenderar att du kontrollerar dina arbetskläder regelbundet för att upprätthålla ett optimalt skydd.