MASCOT tar ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvar

  Som ett globalt textilföretag har vi ett stort ansvar att skydda människor och miljö både på produktionsplatser och i resten av leveranskedjan. Det är ett ansvar som vi tar helt naturligt. Därför etablerade vi för mer än tio år sedan bland annat våra egna produktionsplatser i Vietnam och senare i Laos, där vi erbjuder bra, respektfulla och trygga arbetsplatser för +3 500 kollegor.

  Hos MASCOT har vi alltid fokus på att säkerställa att våra kunder får de bästa möjliga produkterna. De bästa produkterna måste ha aspekter av produkten i åtanke. Det ska inte bara vara slitstarka produkter som håller länge och därmed motverkar onödig användning av nya resurser. Produkten ska också tillverkas av människor som känner sig trygga och nöjda på sin arbetsplats, och av material som enkelt kan spåras och uppnå certifieringar som till exempel OEKO-TEX®.

  MASCOT:s produkter är lösningar som håller! Både i slitstyrka och med omtanke och respekt för människor och miljö. Våra grundvärderingar är kvalitet och noggrannhet, även i sociala och miljömässiga sammanhang. Kvalitet i produkter, lösningar och avtal, och noggrannhet som förklaras som både grundlighet och anständighet. Läs mer nedan om hur våra grundvärderingar kommer till uttryck i de enskilda leden av MASCOT:s produktionskedja.

  De 17 globala målen - logo

  MASCOT och Globala målen

  MASCOT arbetar med alla de 17 globala målen på olika nivåer och det arbetet vill vi bygga ut och intensifiera fram till 2030. Med produktionen av arbetskläder vill vi vara med och avskaffa fattigdom och svält, säkra hälsa och utbildning samt erbjuda anständiga arbeten. Bland annat.

  Läs mer

  Vietnam - Egen fabrik i Vietnam: - MASCOT har mer än hälften av sina anställda utanför Europa. I MASCOT:s syfabriker i Vietnam och Laos arbetar cirka 2 400 anställda med att tillverka de arbetskläder som deras kollegor i Europa utvecklar, marknadsför och säljer.

  Vi tillverkar själva kläderna i egna fabriker

  Alla vinterkläder och arbetskläder sys på våra egna fabriker i Vietnam och Laos. MASCOT har haft egna fabriker sedan 2008 och från dag ett har kollegorna i Sydostasien arbetat i en europeisk arbetskultur med MASCOT:s starka värderingar. Det ger trygga, säkra och bra arbetsplatser med en stor utvecklingspotential för MASCOT:s anställda, som också har tillgång till gratis läkarmottagning och får en god gratis lunch med i anställningskontraktet.

   Läs mer

  People-eating-lunch-smiling  | Egen fabrik i Vietnam:

  Dokumenterat socialt ansvar i produktionen

  När MASCOT i mars 2008 invigde sin första fabrik i Vietnam var det med bra, säkra och trygga arbetsförhållanden för alla anställda från dag ett. I dag arbetar +3 500 kollegor med produktion av arbetskläder, och MASCOT har dokumentation på att de ta det sociala ansvaret i produktionsländerna på största allvar. MASCOT har den mest erkända certifieringen inom CSR, SA8000.

  Läs mer

  Egen fabrik i Vietnam: - Kläder - ISO 9001

  Certifierad kvalitetssäkring

  MASCOT har under många år varit EN ISO 9001-certifierat. Vi har implementerat detta kvalitetssäkringssystem för att stödja utvecklingen av företaget, produkter och tjänster, så att vi alltid levererar högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Vi mäter leveranssäkerhet, de rätta produkterna till målgruppen, kundnöjdhet och tillväxt.

  Läs mer

  Woman - Varje sömmare är specialiserad inom ett särskilt sömnadsområde som de behärskar fullt ut. På så sätt fortlöper produktionen mest effektivt och med så få misstag som möjligt.

  Miljöpolitik i egna fabriker

  Ca 75 % av MASCOT:s arbetskläder producerar vi själva på våra egna fabriker i Vietnam och Laos. Alla produktionsplatserna ligger i officiella industriområden, och det finns tydliga avtal och kontrakt angående avloppsvatten, avfall och andra miljörelaterade förhållanden.

  Läs mer

  Erkännand

  Priser för en ansvarsfull produktion

  En respektfull och bra arbetsmiljö är inte en självklarhet när produktionen sker i utvecklingsländer. Därför får MASCOT:s fabriker stor uppmärksamhet till följd av de goda arbetsförhållandena. MASCOT har genom åren fått en rad priser för att företaget upprätthåller den höga sociala arbetsstandarden och den miljömässiga kontrollen på fabrikerna i Vietnam och Laos.

  Läs mer

  1BBA533B-3A0C-4423-90F7-3409BEAB6D31 - Laboratorietester

  Arbetskläder som håller länge

  Produkter som håller länge är inte bara praktiskt och en ekonomisk fördel för användaren av arbetskläderna. Det är också en stor fördel för miljön. När tyg, sömmar och färger i arbetskläder håller länge, och användaren inte måste skaffa nya arbetskläder ofta, krävs ingen onödig användning av resurser. Därför arbetar vi hos MASCOT enligt TESTED TO WORK-metoden. Det ger arbetskläder med lång livslängd.

  Läs mer

  Sky Works_Rooftop_workers_men

  Vi tar vårt ansvar seriöst

  Test, kvalitet och ordning är inte bara djupt förankrat i MASCOT:s dna, utan också i metoden att tillverka på ett ansvarsfullt sätt för framtiden. Vi har fokus på att tillverka varor med längsta möjliga hållbarhet, bästa möjliga användning av resurserna och minsta möjliga avfall och utsläpp till följd. Dessutom ska produkterna vara innovativa och leva upp till kundernas krav.

  Läs mer

  OEKO-TEX® STANDARD 100

  Produkter med OEKO-TEX® STANDARD 100-märkning

  MASCOT använder mer än 100 olika typer av tyger till arbetskläderna. Alla är certifierade enligt OEKO-TEX® STANDARD 100. Genom att välja produkter med märkningen OEKO-TEX® STANDARD 100 säkerställer du att dina arbetskläder har kontrollerats för hälsofarliga ämnen. Testkriterierna uppdateras årligen och går långt över gällande lagstiftningar.

  Läs mer

  truck-road-MASCOT® WORKWEAR

  Förpackningar och frakt med omtanke

  I en komplex produktionskedja som den för arbetskläder, ska materialen och kläderna förpackas och transporteras flera gånger över flera kontinenter. Transport är inte en fördel för miljön, men i dagens globala handel är det en nödvändighet. Därför gäller det att välja de bästa lösningarna för att värna så mycket som möjligt om miljön.

  Läs mer