EN 14404

  Arbete i knästående ställning belastar kroppen hårt i allmänhet och dina knän i synnerhet. Därför är det viktigt att du använder rätt utformade knäskydd som har en optimal placering på dina knän. Genom att kombinera knäskydd certifierade enligt EN 14404 med byxor som har en ergonomisk passform, är du garanterad det bästa skyddet genom hela din arbetsdag.

  EN 14404

  MASCOT:s knäskydd ger dig oöverträffat skydd

  Godkända enligt EN 14404, typ 2, klass 1

  Godkända enligt typ 2: Knäskydd som fästs i fickor på byxbenen, eller som är permanent fastsatta på byxorna.

  Godkända enligt klass 1: Avsedda för att användas på platta golv där föremål på över 1 cm i höjd inte vanligtvis förekommer. Yttre skydd mot genomträngningar på min. 100 N

  EN 14404 är en europeisk standard utvecklad efter högt ställda krav på knäskyddet, detta för att skydda användarens knä på bästa möjliga sätt. Knäskydd testas utifrån olika krav såsom stötdämpning, förmågan att fördela trycket över hela ytan vid knästående ställning, samt förmågan att förhindra att vassa eller spetsiga föremål tränger igenom materialet.

  För att erhålla skydd i enlighet med EN-standarden EN 14404 kan du använda MASCOT:s knäskydd tillsammans med certifierade arbetsbyxor. Certifieringens högt ställda krav uppnås genom att kombinera certifierade knäskydd med tillhörande arbetsbyxor. MASCOT:s knäskydd är certifierade enligt EN 14404, typ 2, klass 1. Detta innebär att knäskyddet är fäst i fickorna på de tillhörande byxorna och lämpade för arbeten i knästående position. Detta bidrar till att ge dig ett optimalt skydd genom en hel arbetsdag i knästående position. Några av MASCOT:s knäskydd kan anpassas och göras kortare så att de passar alla typer av byxor och samtidigt bibehåller kvaliteten enligt EN 14404-certifieringen.

  Vid användning av MASCOT:s knäskydd uppfylls kraven enligt EN 14404.