EN ISO 11612 & 14116

På denna sida hittar du två certifieringar, där båda skyddar mot värme och eld. Läs om båda certifieringarna här nedan, och hitta de produkter som bäst passar din arbetssituation.

EN ISO 11612

EN ISO 11612 & EN ISO 14116

MASCOTs arbetskläder certifierade enligt EN ISO 11612 är tillverkade i ett material som skyddar användaren mot exponering för värme och eld.

EN ISO 11612-certifierade arbetskläder som skyddar användaren mot värme och eld. Standarden EN ISO 11612 beskriver plagg tillverkade av ett material avsett att skydda användarens kropp mot värme och/eller eld. Bortsätt från EN ISO 11612-certifierade huvudbonader omfattas produkter till skydd för huvud, händer och liknande inte av denna standard. Det rekommenderas att ytterligare skydd används på dessa exponerade kroppsdelar. Skyddskläder som är certifierade enligt EN ISO 11612 är lämpliga för exempelvis industriarbetare och elektriker.

13669-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
13679-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
13609-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
13892-217
MASCOT® MULTISAFE
 • 17010 - hi-vis gul/mörk marin 17010 - hi-vis gul/mörk marin
13830-217
MASCOT® MULTISAFE
 • 17010 - hi-vis gul/mörk marin 17010 - hi-vis gul/mörk marin
50122-929
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
50121-929
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
50120-928
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
50119-927
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
13869-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 17010 - hi-vis gul/mörk marin 17010 - hi-vis gul/mörk marin
13879-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 17010 - hi-vis gul/mörk marin 17010 - hi-vis gul/mörk marin
13809-216
MASCOT® MULTISAFE
 • 17010 - hi-vis gul/mörk marin 17010 - hi-vis gul/mörk marin
09004-142
MASCOT® MULTISAFE
 • 10 - mörk marin 10 - mörk marin
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
06619-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
06679-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
06609-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
06669-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit

EN ISO 14116

EN ISO 11612 & EN ISO 14116

Produkter från MASCOT som är certifierade enligt EN ISO 14116 beskriver skyddskläder som skyddar mot värme och eld.

Standarden EN ISO 14116 anger skyddskläder, material och materialsammansättningar med begränsad flamspridning. Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 14116 ger användaren ett skydd mot kortvarig och tillfällig kontakt med värme eller gnistor. Vid exponering mot ihållande värme ska ytterligare skydd användas. Arbetskläder certifierade enligt EN ISO 14116 minskar risken att skyddskläderna fattar eld och därmed utgör en fara för användaren.

06619-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
06679-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
06609-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
06669-135
MASCOT® MULTISAFE
 • 010 - mörk marin 010 - mörk marin
 • 11 - kobolt 11 - kobolt
 • 18 - mörk antracit 18 - mörk antracit
06831-064
MASCOT® MULTISAFE
 • 171 - hi-vis gul/marin 171 - hi-vis gul/marin