Integritetsskydds- och cookiepolicy

  Webbplatsens ägare
  Webbplatsen ägs och publiceras av: 

  Mascot International A/S

  Silkeborgvej 14
  DK-7442 Engesvang
  Danmark

  Telefon: +45 87 24 47 00

  Allmän introduktion

  När du besöker vår webbplats, söker jobb hos oss eller använder våra olika plattformar för e-handel samlar vi in och behandlar olika uppgifter om dig. Därmed är MASCOT personuppgiftsansvarig och har en rad förpliktelser. För att reglera vår behandling av dina uppgifter (säkra efterlevnad av gällande lagstiftning), vår efterlevnad av de gällande förpliktelserna och för att ge dig som registrerad möjlighet att upprätthålla dina rättigheter har vi utarbetat följande integritetspolicy.

  Oavsett plattform (webbplats, e-handel eller jobbsökningsmodul) är utgångspunkten för vår behandling att vi respekterar var persons rätt till integritet och att se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt, öppet och sakligt sätt. All vår behandling sker med detta som utgångspunkt. I följande avsnitt ligger det primära fokuset på själva webbplatsen. Information för de andra plattformarna finns på respektive plattform.

  Personuppgifter

  Personuppgifter är information som på egen hand eller i kombination med annan information kan spåras till dig. Generellt försöker vi att reducera mängden personuppgifter om dig som vi behandlar. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi kan samla in och behandla när du använder hemsidan:

  • Din IP-adress
  • Tekniska uppgifter om den enhet du använder för att få tillgång till hemsidan
  • Din geografiska plats
  • Vilka sidor du har besökt

  I den utsträckning du använder kontaktformuläret på hemsidan kan vi samla in följande information:

  • Namn
  • E-postadress
  • Adress
  • Arbetsgivare
  • Information som du frivilligt väljer att dela med oss

  Speciellt för sociala medier

  När du besöker och använder våra sidor på Facebook, YouTube, Instagram eller LinkedIn kan vi samla in följande personuppgifter om dig:

  • Innehållet du delar på våra sidor
  • Din IP-adress
  • Din användarinformation
  • Information som du väljer att dela med oss

  Var och en av dessa sociala medier har sin egen integritetspolicy som du hittar på deras webbplats.

  Behandlingssyfte

  Syftet med behandlingen av dina personuppgifter på webbplatsen är att hitta och marknadsföra MASCOT som företag och våra produkter, och på så sätt optimera din användning av vår webbplats och uppfylla dina behov.

  Rättslig grund till behandlingsaktiviteterna

  Här följer en genomgång av den rättsliga grunden till vår behandling av dina personuppgifter.

  Om din IP-adress, tekniska uppgifter om din enhet, din geografiska plats och dina intressen: Vi behandlar dessa uppgifter med rättslig grund i det samtycke du har gett oss på webbplatsen. I förhållande till dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a. Mer information finns i avsnittet ”Cookies” nedan.

  Om dina angivna uppgifter i förbindelse med användning av kontaktformulären: Vi behandlar dessa uppgifter med rättslig grund i vårt genuina intresse häri. Utan dessa uppgifter kan vi t.ex. inte besvara dina frågor. Vi skulle inte heller kunna sätta dig i kontakt med rätt medarbetare utan information om vem din arbetsgivare är. I förhållande till dataskyddsförordningen är vår rättsliga grund artikel 6, stycke 1, punkt f.

  Automatisk profilering och beslut

  MASCOT genomför inte automatiska profileringar eller beslut.

  Säkerhet

  Genom såväl tekniska som organisatoriska åtgärder säkrar vi att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i överensstämmelse med lagen. Till exempel är våra servrar skyddade med både fysisk och digital åtkomstbegränsning. Vi utbildar dessutom våra medarbetare regelbundet i IT-säkerhet och kontrollerar efterlevnaden av de fastställda riktlinjerna för medarbetarna angående behandling av personuppgifter och säkerhet samt avtal med våra personuppgiftsbiträden och så vidare.

  Lagringsperiod

  De behandlade uppgifterna raderas när vi inte längre har användning för dem eller i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information om behandling av uppgifter som samlats in av cookies finns i avsnittet ”Cookies” nedan.

  Delning av uppgifter

  De insamlade uppgifterna om din användning av hemsidan skickas vidare till tredje parter i den utsträckning uppgifterna är kända. Du kan se vilka tredje parter detta gäller i avsnittet ”Cookies”. Dessutom kan vi skicka vidare dina uppgifter till tredje parter i förbindelse med vår lagring och behandling av uppgifterna. Dessa tredje parter (personuppgiftsbiträden) behandlar de vidarebefordrade uppgifterna enligt våra instruktioner och får inte använda dem i egna syften. Våra personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa den gällande lagstiftningen samt de biträdesavtal vi har ingått med dem. Som nämnts under punkten ”Säkerhet” gör vi regelbundna kontroller av våra personuppgiftsbiträden. Vi kan dessutom dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden utanför EU. Exempel på det är närstående företag till koncernen i Vietnam och Laos, där vissa anställda har tillgång till personuppgifterna. Vi har därför ingått ett särskilt avtal om behandlingen av de överförda personuppgifterna. De avtalen säkrar att behandlingen lyder under samma regler och krav som behandlingen i ett EU-land. Mall för avtalen är EU:s standardavtalsklausuler inom området.

  Rättigheter

  Som registrerad har du en rad rättigheter. Vid en förfrågan till gdpr@mascot.dk kan du:

  • Få insikt i dina personuppgifter
  • Få rättat felaktigt registrerade personuppgifter
  • Med grund i gällande lagstiftning få dina personuppgifter borttagna
  • Få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) i enlighet med gällande lagstiftning
  • Göra invändningar mot våra behandlingsaktiviteter
  • Begränsa behandlingen av personuppgifter

  Det finns dock tillfällen då dina förfrågningar, med hänvisning till gällande lagstiftning, inte kan tillmötesgås. Alternativt kan en avsaknad av tillmötesgående bero på oproportionerliga kostnader som din förfrågan skapar för oss. Emellertid kommer du alltid att få ett skäl angivet till ett eventuellt avslag.

  Klagomål

  Om du vill inkomma med ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka det till gdpr@mascot.dk. Alternativt kan du ta kontakt med Datatilsynet.
  https://www.datatilsynet.dk

  Anställda

  MASCOT:s anställda är medvetna om behandlingen av deras uppgifter.

  Cookies

  I tillägg till syftet av behandlingen av dina personuppgifter använder vi även cookies på hemsidan.

  Vad är cookies? Cookies är små textfiler som inte kan innehålla virus. De lagras på den enhet du använder för att besöka vår hemsida. De gör det möjligt att känna igen och samla in information om sidor du besöker och funktioner du använder dig av. Cookies kan på egen hand inte se vem du är, vad du heter, var du bor eller om datorn används av en eller flera personer.

  Vilka cookies finns på hemsidan? Vi använder cookies för att få en överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi regelbundet kan optimera och anpassa hemsidan efter dina behov och intressen. Andra cookies används av tredjepartstjänster på hemsidan. Om du klickar på texten ”Cookies” längst ner på sidan får du mer information om cookies på hemsidan, bland annat indelat i kategorier, information om när de löper ut och så vidare. Listan uppdateras regelbundet av Cookie Information.

  Hur avvisar och raderar jag cookies? Du kan alltid avvisa cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Om du gör detta är det många funktioner och tjänster som du inte längre kan använda, då dessa funktioner och tjänster förutsätter att hemsidan kan komma ihåg de val du gjort.

  Nedan finns länkar till guider för hantering av cookies i de vanligaste webbläsarna:

  Chrome™ Firefox™ Safari™ Internet Explorer™ Opera™

  Har du en mobiltelefon med en webbläsare kan cookies även hanteras i denna.

  Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.