HACCP DIN 10524

  different colours food and care 
  HACCP DIN 10524

  DIN 10524

  EN-certifiering enligt DIN 10524 omfattar specifika krav på design, funktion och tyg i arbetskläder som används i livsmedelsbranschen. Enligt certifieringen ska arbetskläderna i livsmedelsföretag vara hygieniska och rena av konsumentskyddsskäl. Dessutom testas bland annat produkterna i förhållande till kraven på dolda tryckknappar, att tyget går upp i halsen och att det inte finns utvändiga fickor på överdelarna.
  HACCP logo

  HACCP

   

  Inom EU ska företag som hanterar livsmedel arbeta enligt HACCP-principerna. HACCP är en förkortning för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en standardiserad metod där säkerhetsrelaterade risker i livsmedelsproduktionen analyseras och kontrolleras. Standarden minimerar risken för att tappa lösa föremål ned i produktionen, varför det bland annat finns krav på invändiga fickor.

  Kläder som uppfyller HACCP-principerna delas in i tre riskklasser:

  • Kläder i riskklass 1
   Kläder i riskklass 1 har en relativt låg skyddsfunktion. Kläderna används för arbete i miljöer där det finns minimal risk för att komma i kontakt med livsmedel, då de är tillräckligt skyddade av förpackningen.
  • Kläder i riskklass 2
   Kläder i riskklass 2 har en hög skyddsfunktion. Kläderna används vid hantering av livsmedel med begränsad hållbarhet utan vidare bearbetning, samt livsmedel som är oförpackade.
  • Kläder i riskklass 3
   Kläder i riskklass 3 har en väldigt hög skyddsfunktion. Hygienrisken är på den högsta nivån vid hantering av t.ex. livsmedel som är oförpackade, ready-to-eat och lättfördärvade.

   

  Alla arbetskläder i MASCOT® FOOD & CARE uppfyller de högsta hygienkraven i riskklasserna 1–3.