en-61482-2

Produkter från MASCOT som är certifierade enligt IEC 61482-2 skyddar, på olika nivåer, an-vändaren mot de termiska farorna från en elektrisk ljusbåge.

EN 61482-2

Kläder som är certifierade enligt IEC 61482-2 skyddar mot de termiska faror som uppstår vid en elektrisk ljusbåge. Vid en ljusbåge kan kläderna utsättas för flammor, strålning och metallflisor från elektroder. Det är därför viktigt att ha rätt kläder på. Kläderna ska ha tillräckligt med isolering för att skydda mot eventuella flammor och metallflisor samt isolera mot den intensiva värmen, så att du undgår andra gradens brännskador. För fullständigt skydd ska arbetskläderna täcka hela kroppen. Jacka och byxor ska t.ex. användas tillsammans med annan skyddsutrustning, som hjälm och an-siktsskydd, handskar och skyddsskor för att uppnå rätt skyddsnivå. Flera lager med kläder ökar också skyddet. Därför är du ännu bättre skyddad om du använder brandsäkra inre lager under dina brandsäkra kläder.

Filter
Produkttyper
Färger
Egenskaper
Material
Certifieringar
Storlekar
Tekniker
Användar
Serier
Produkter (16)
19835-217
MASCOT® MULTISAFE
hi-vis gul/mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13669-216
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13679-216
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13609-216
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13892-217
MASCOT® MULTISAFE
hi-vis gul/mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
50121-929
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
50122-929
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
50120-928
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13869-216
MASCOT® MULTISAFE
hi-vis gul/mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13879-216
MASCOT® MULTISAFE
hi-vis gul/mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
13809-216
MASCOT® MULTISAFE
hi-vis gul/mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
06669-135
MASCOT® MULTISAFE
3 Färger
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
06679-135
MASCOT® MULTISAFE
3 Färger
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
06609-135
MASCOT® MULTISAFE
3 Färger
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
06619-135
MASCOT® MULTISAFE
2 Färger
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY
50119-927
MASCOT® MULTISAFE
mörk marin
 • Jämför
 • Lägg till favoritlista
 • Quick View
NY

Certifieringen IEC 61482-2 täcker dessa två testmetoder.

EN 61482-2

1. EN 61482-1-1 (öppet ljusbågetest)

I detta test testas ATPV-nivån (Arc Thermal Protection Value) i alla tyglager. Därefter testar man kläder med samma tygsort mot en ljusbåge som motsvarar tygets uppmätta ATPV-nivå. ATPV-nivån bestämmer den ljusbågsnivå/-energin som ska till för att orsaka andra gradens brännskador. Testet simulerar en verklig olyckssituation.

Kläderna som har testats med denna metod får certifieringen IEC 61482-2 och klassifice-ras/certifieras efter testmetoden EN 61482-1-1 med en ATPV- eller alternativt en EBT50-nivå (Energy Breakopen Threshold).

EN 61482-2

2. EN 61482-1-2 (boxtest)

I boxtestet utsätts ett tygprov och ett klädesplagg i samma tyg för en elektrisk ljusbåge i brösthöjd för att simulera en verklig olyckssituation. Boxtestet testar, precis som testet med öppen ljusbåge, värmeisoleringen, risken för brännskador på huden (andra gradens brännskador) och klädernas funktioner efter exponering för en elektrisk ljusbåge. Testmetoden inkluderar inte skydd mot elekt-risk chock.

I boxtestet delas de certifierade skyddskläderna in i klass 1 (4 kA) och 2 (7 kA), där klass 2 har det bästa skyddet. Kläderna klassificeras/testas enligt EN 61482-1-2 (klass 1 eller 2).

MASCOT® MULTISAFE - Skyddskläder

Hos MASCOT är produkterna certifierade enligt båda eller en av testmetoderna. Du kan själv öka ditt skydd med hjälp av att klä dig i lager, skyddsutrustning, m.m. Underskatta aldrig hur viktigt det är att ha på sig inre lager som också har en skyddande effekt. Det är dock viktigt att understryka att du inte kan räkna samman två resultat från olika tester och dra slutsatsen att deras totala summa gör att de tillsammans kan användas som skyddsunderlag.