EN 343

  Arbetskläder från MASCOT som är certifierade enligt EN 343 skyddar mot regn samtidigt som huden kan andas och fukt och svett leds bort från kroppen.

  EN 343 är en europeisk standard för skyddskläder. Det finns två versioner av certifieringen bland produkterna i MASCOT:s sortiment. Båda versioner av arbetskläder testas för att tåla ett stort vattenpelartryck och sin andningsbarhet.

  EN 343 - X|X|X

  EN 343:2019

  När man arbetar utomhus i alla väder är det viktigt att ha rätt kläder. EN 343:2019 har tre värden som anger hur bra skydd användare får när de använder produkten. Det översta värdet är vattentätheten, och det i mitten anger andningsbarheten i den samlade produkten. Båda bedöms på en skala 1–4, där 4 är det högsta betyget. Det nedre värdet kan antingen vara R eller X. R anger att produkten har testats för att motstå regn ovanifrån. Det här testet är oftast valfritt för certifieringen. Om testet inte har utförts är värdet angivet med X.

  EN 343

  EN 343

  I den här versionen finns två värden att förhålla sig till. Det översta värdet anger den samlade produktens vattentäthet, och det nedre andningsbarheten. Båda bedöms på en skala 1–3, där 3 är det högsta betyget.

  Produkter med EN 343-certifiering har även testats för rivstyrka och stretchförmåga. De olika skikten i produkten testas för sin förmåga att upprätthålla passformen vid upprepad användning.

  Arbetskläder certifierade enligt EN 343 har testats för att klara av arbetsdagens utmaningar oavsett väder.

  Välj alltid arbetskläder efter avsedd funktion och arbetsuppgift. MASCOT har ett brett utbud av produkter med certifieringen EN 343, så du kan välja skydd efter vad som passar just ditt behov bäst. För att ge arbetskläderna en längre livslängd rekommenderas att man förvarar plaggen torrt och med god ventilation när de inte används. MASCOT rekommenderar att du regelbundet kontrollerar dina arbetskläder för slitage i syfte att upprätthålla optimalt skydd och optimal funktion.