I framtiden ska begagnade arbetskläder bli en del av nya kläder

  Samarbejde mellem MASCOT og Teknologisk Institut 2022
  Wed, 17 Aug 2022

  MASCOT och sju större aktörer från den danska textil- och återanvändningsbranschen har, stöttade av den danska miljöstyrelsen, kommit överens med Teknologisk Institut om att arbeta mot ett ambitiös mål: Klädavfall ska i framtiden bearbetas till en så hög kvalitet att det direkt ska kunna användas i produktionen av nya kläder.


  Kvaliteten ska förbättras

  Den gröna omställningen av klädbranschen kräver att nya resurser läggs på att utveckla de kläddesigner och processer som ska göra det möjligt att förvandla klädavfall till användbara fibrer i nya textilprodukter.


  Därför har MASCOT inlett samarbete med aktörer inom klädbranschen samt aktörer inom material och återanvändning i projektet ”Den Cirkulære Tekstilindustri”, som stöttas av danska Miljöstyrelsens utvecklings- och demonstrationsprogram (MUDP). Målsättningen är att kvaliteten av det återanvända textilmaterialet ska vara så hög att det direkt kan bli en del av den befintliga värdekedjan. Slitna, kasserade kläder ska med andra ord kunna bli nya kläder.


  ”Utmaningen med textilier är densamma som vi har med plast. Precis som plast är textilier designade till att kunna stå emot tvätt och slitage. Men för att kunna återanvända dem behöver vi kunna skilja materialen åt för att ta bort färgämnen och impregneringsmedel, utan att materialet tar skada”, säger projektledaren Julie Brender Trads från Teknologisk Institut.


  Glädje i klädbranschen

  I samarbete med de deltagande klädproducenterna – Five Units, Sustainawear, Hummel och Knowledge Cotton Apparel – ska designguider utvecklas som en del av projektet i syfte att säkerställa att vi framöver använder material av hög kvalitet och med stor återanvändningspotential.


  ”Vi har alltid haft som mål att producera kläder på ett så resursansvarigt sätt som möjligt, men det här projektet visar att vi inte kan göra det på egen hand. Det är många processer som är iblandade och för att lösa den här utmaningen måste vi ta hänsyn till alla dessa processer, från designfasen till den egentliga återanvändningen. Vi kan inte göra det på egen hand, men kommer att hjälpas åt inom textilbranschen. Därför är det nödvändigt, viktigt och spännande att vara en del av ett större partnerskap som kommer att ha positiv inverkan på miljön och klimatet”, säger CSR-chefen Kristina Vigen från Mascot International A/S.