EN 13034 (Type 6)

    Produkter från MASCOT, certifierade enligt EN 13034, ger ett begränsat skydd mot flytande kemikalier.

    EN 13034 (Type 6)

    EN 13034 / EN 13034 + A1 ger ett begränsat skydd mot små mängder och stänk av flytande kemikalier (utrustning av typ 6 och typ PB [6]). Skyddskläder med denna certifiering är lämpliga för användning i områden där det finns risk att du kan utsättas för stänk av små mängder kemikalier, men där heltäckande skydd för kroppen inte krävs. Skyddskläder certifierade enligt EN 13034 är lämpliga för situationer där du riskerar att utsättas för små mängder kemikalier. Utsätts skyddskläderna för kemikalier ska plaggen tas av omgående.

    Skyddskläder certifierade enligt EN 13034 är designade på ett sådant sätt att sömmarna hindrar vätskor och kemikalier från att penetrera plagget. För ett maximalt skydd rekommenderas att du använder skyddskläder som täcker hela kroppen, antingen i ett stycke (skyddsdräkt) eller i två delar där respektive del är certifierad enligt EN 13034.