MASCOT och Globala målen

De 17 globala målen - logo

Den största delen av MASCOT:s produkter produceras i egna fabriker där produktionen sker effektivt och med stor respekt för miljö och människor.

De 17 globala målen

FN har formulerat 17 globala mål för hållbar utveckling som alla länder, verksamheter och organisationer förväntas arbeta för att infria innan 2030. De 17 globala målen är gemensamma riktmärken, så att alla aktörer kan omsätta de globala behoven till företagslösningar som kan hjälpa till att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

MASCOT arbetar med alla de 17 globala målen på olika nivåer och det arbetet vill vi bygga ut och intensifiera fram till 2030. Med produktionen av arbetskläder vill vi vara med och avskaffa fattigdom och svält, säkra hälsa och utbildning samt erbjuda anständiga arbeten. Bland annat.

MASCOT tar sitt ansvar för miljö och människor

MASCOT arbetar för att skapa hållbara lösningar genom hela produktionsledet. Som ett globalt textilföretag har vi ett stort ansvar att skydda människor och miljö både på produktionsplatserna och i resten av leveranskedjan. Det är ett ansvar som vi tar helt naturligt.

Ingen fattigdom
Läs mer
Ingen hunger
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Läs mer
Jämställdhet
Läs mer
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Läs mer
Hållbar konsumtion och produktion
Läs mer
Genomförande och globalt partnerskap
Läs mer

De 17 hållbarhetsmålen beskriver en mängd globala utmaningar som förpliktigar alla FN:s medlemsländer att arbeta mot målen. Globala målen är beroende av varandra och balanserar de tre dimensionerna kring en hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen-MASCOT ACCELERATE