MASCOT och Globala målen

  Den största delen av MASCOT:s produkter produceras i egna fabriker där produktionen sker effektivt och med stor respekt för miljö och människor.

  De 17 globala målen - logo

  De 17 globala målen

  FN har formulerat 17 globala mål för hållbar utveckling som alla länder, verksamheter och organisationer förväntas arbeta för att infria innan 2030. De 17 globala målen är gemensamma riktmärken, så att alla aktörer kan omsätta de globala behoven till företagslösningar som kan hjälpa till att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

  MASCOT arbetar med alla de 17 globala målen på olika nivåer och det arbetet vill vi bygga ut och intensifiera fram till 2030. Med produktionen av arbetskläder vill vi vara med och avskaffa fattigdom och svält, säkra hälsa och utbildning samt erbjuda anständiga arbeten. Bland annat.

  MASCOT tar sitt ansvar för miljö och människor

  MASCOT arbetar för att skapa hållbara lösningar genom hela produktionsledet. Som ett globalt textilföretag har vi ett stort ansvar att skydda människor och miljö både på produktionsplatserna och i resten av leveranskedjan. Det är ett ansvar som vi tar helt naturligt.

  De 17 hållbarhetsmålen beskriver en mängd globala utmaningar som förpliktigar alla FN:s medlemsländer att arbeta mot målen. Globala målen är beroende av varandra och balanserar de tre dimensionerna kring en hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig utveckling.