Ansvarsfull produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling förutsätter att vi visar omtanke när det gäller vår hantering av varor och resurser. Vi måste se till att vår förbrukning och det sätt vi genomför produktionen runt om i världen sker på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till nutidens och framtidens människor och miljö.

Produkter som håller är hållbara produkter

En ansvarsfull förbrukning är till exempel att köpa produkter som håller länge. På så sätt behöver man inte köpa nytt så ofta eller använda nya resurser. Detta gäller även arbetskläder.

På MASCOT erbjuder vi uteslutande produkter som är testade för långvarig användning. Det gäller för allt från förstärkta sömmar till extra förstärkningar på områden som är särskilt utsatta för slitage. Vi producerar tygerna i våra egna fabriker och kan därför garantera 100 % kvalitetskontroll. Allt detta gör att MASCOT:s produkter håller länge och det har stor betydelse för den hållbara redovisningen.

1BBA533B-3A0C-4423-90F7-3409BEAB6D31 - Laboratorietester
För att säkra kvaliteten har de olika typerna av tyg genomgått en omfattande testning, till exempel bristningstester, rivstyrketester och tester för draghållfasthet. Hög kvalitet är kärnan i MASCOT:s DNA. MASCOT:s slogan och genomgående arbetsmetod har i många år varit TESTED TO WORK.

Återanvända resurser

Många resurser används i världens industrier, men det finns inte obegränsat med nya resurser. Därför bör vi sätta fokus på återanvändbara material, som avfall och redan använt material. Det gör vi på MASCOT.

Allt vaddfoder hos MASCOT tillverkas med en stor andel återanvänd polyester. MASCOT har dessutom ett större program med t-shirts, pikétröjor och sweatshirts som tillverkas av återanvänd plast som görs till nya polyestergarner. Andra produkter tillverkas av ekologisk bomull, vilket betyder att bomullen är odlad utan användning av bekämpningsmedel.

Inte alla produkter kan tillverkas av återanvänt material eftersom det i vissa sammanhang kan påverka t.ex. slitstyrkan, kvaliteten eller färgen. Istället kan en stor del av förpackningarna vara återanvänt material. Pappkassar, papper och en ny generation av produktplastpåsar är helt eller delvis tillverkade av återanvänt material hos MASCOT.

Tyg och övriga råvaror - Återanvända resurser

Minimering av spill, avfall och energiförbrukning i produktionen

En hållbar produktion omfattar även en begränsning av spill, avfall och slöseri med energi. Att tillverka kläder är en omfattande och global process. Det är många platser som berörs.

Tyg och övriga råvaror

Vi samarbetar med alla leverantörer för en generell minskning vad gäller användning av kemiska ämnen och vatten. Vi väljer dessutom leverantörer med hänsyn till deras miljöprofil. Den absoluta merparten av våra metervaror kommer från leverantörer som har både Bluesign®- och ISO14001-certifikat. Likaså arbetar vi på att ställa om delar av infärgningsprocessen till färgning utan eller med minimal användning av vatten.

Egen produktion

MASCOT har fördelen att vi själva producerar merparten av våra produkter. 75 % av alla produkter tillverkas i våra egna fabriker, där vi själva kontrollerar alla processer. De är placerade i officiella, etablerade industrizoner som är godkända av de statliga departementen i Vietnam och Laos. Alla har en utförlig miljöpolicy och löpande kontroll av avfallshanteringen. Rensning av avloppsvattnet utförs av industriområdena och övervakas av miljöagenturer. Inspektioner sker kvartalsvis. MASCOT sorterar och registrerar sitt avfall, och de mesta hämtas med avsikt på återvinning. Klippta tygrester från produktionen är kraftigt minimerade och det sorteras och återanvänds också. Dessutom har MASCOT en policy beträffande klimatpåverkan för våra egna fabriker och initiativ genomförs regelbundet för att reducera produktionens klimatpåverkan.