Hälsa för de anställda

Ingen hunger

När man etablerar produktion i utvecklingsländer har man samtidigt en förpliktelse till att höja hälsan, trivseln och säkerheten för de anställda. Så ser i alla fall MASCOT på saken. Därför ger MASCOT bland annat gratis tillgång till läkare och sjukvårdsupplysning samt gratis, näringsrik lunch till alla anställda.

Hälsa och välbefinnande

MASCOT:s nästan 2 400 anställda i Sydostasien arbetar i en europeisk arbetskultur och med MASCOT:s starka värderingar. Det ger trygga, säkra och bra arbetsplatser med en stor utvecklingspotential för MASCOT:s anställda. I anställningskontraktet ingår dessutom tillgång till gratis läkarmottagning, sjukvårdsupplysning, säker träning och en god, gratis lunch.

Glada och friska anställda är bra anställda

Anställda med god hälsa och som trivs gör ett bra jobb. Det märks bland kollegorna i produktionen i Vietnam och Laos. De är, liksom de europeiska MASCOT-anställda, dedikerade i uppdraget att skapa världens bästa arbetskläder – mätt på hållbarhet i både produktkvalitet och på socialt ansvarig produktion.

Vietnam - Hälsa för de anställda - people eating lunch

Gratis lunch

Varje dag sätter sig alla MASCOT-anställda till lunchbordet och får en god, näringsrik mat. MASCOT:s läkare och sjuksköterskor har ett nära samarbete med köket och det tas prover av maten varje dag för att säkerställa en hög kvalitet och ett tillräckligt kaloriinnehåll. MASCOT:s lunch bidrar till att höja säkerheten på livsmedlen och förbättra näringsstandarden för de anställda.

Fri tillgång till läkare och vårdpersonal

Fri tillgång till läkare och vårdpersonal

Alla anställda på MASCOT:s fabriker kan dagligen besöka MASCOT:s statligt certifierade hälsokliniker. Läkaren och sjuksköterskorna utför inte bara behandlingar, utan även förebyggande hälsovårdsarbete och informationskampanjer om diverse hälsofarliga ämnen. De arbetar också mycket med den positiva psykiska arbetsmiljön.

CSR-certifierad produktion

MASCOT:s produktion är certifierad enligt den mest omfattande certifieringen inom CSR, SA8000.

Läs mer