Ingen kan lösa de globala utmaningarna ensam

Globala målen för hållbar utvecklingDe 17 globala målen riktar blicken mot partnerskap. Ingen kan lösa de globala utmaningarna ensam. Det kräver samarbete och förutseende partnerskap.

Genomförande och globalt partnerskap 

MASCOT har redan ett stort antal etablerade partnerskap med aktörer i våra produktionsländer. Vi samarbetar med myndigheter och regeringar, och vi samarbetar med organisationer som till exempel samlar krafterna inom textilbranschen så att vi tillsammans med övriga aktörer kan främja både sociala och miljömässiga förhållanden i världens textilproducerande länder.

Därutöver bygger MASCOT hela tiden nya partnerskap. Vi arbetar till exempel för närvarande med att ingå partnerskap med flera olika aktörer i värdekedjan för att tillsammans med dem investera i nya tekniker som kan skapa en mer hållbar och samtidigt rationell produktion.

Ingen kan lösa de globala utmaningarna ensam - Hands -