Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen

  Hos MASCOT syr vi tyget själva. +3 500 anställda arbetar med att tillverka arbetskläder och vinterkläder på MASCOT:s fabriker i Vietnam och Laos. Där arbetar de i en europeisk arbetskultur under säkra och trygga anställningsförhållanden.

  MASCOT® Vietnam

  Vietnam A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  MASCOT® Laos

  Laos A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  MASCOT:s första fabrik i Asien invigdes i mars 2008 och idag arbetar +3 500 anställda i Vietnam och Laos med att producera arbetskläder och vinterkläder. Just nu genomgår fabriken i Laos en kraftig expansion.

  Vi anställer ”mascottare”

  Den största delen av MASCOT:s produkter – alla vinterkläder och arbetskläder – tillverkar vi själva på våra egna fabriker. När många miljoner kvalitetsprodukter varje år ska produceras i en effektiv produktionskedja krävs det duktiga och engagerade anställda. Därför har vi vår egen särskilt erfarna HR-avdelning, både i Vietnam och Laos. De arbetar med att rekrytera alla nya anställda, och här utförs anställningarna naturligtvis också utifrån kvalifikationer och tankesätt precis som i MASCOT:s europeiska företag. I och med att vi rekryterar alla anställda själva kan vi garantera att minimiåldern för heltidsjobb alltid upprätthålls, och att vi inte har något barnarbete. Alla anställda har goda anställningsvillkor med en ordentlig lön, och det är full transparens i löner och bonusmöjligheter. Eventuellt övertidsarbete underrättas på förhand och avlönas enligt förhöjda procentsatser. De anställda har naturligtvis organisationsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. MASCOT:s HR-avdelning har också en löpande dialog med organisationer och myndigheter, som till exempel arbetsmarknadsdepartementet, för att säkra genomförandet av den högsta nivån för arbetsvillkor. Vi har mottagit flera priser för att ha en god arbetsmiljö och för att vi är en leverantör av bra och säkra arbetsplatser.

  MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

  Nyårsfesten är ett stort evenemang för de asiatiska medarbetarna. Festen har både officiella delar och mer informella aspekter, såsom en dans-/sång-/teatertävling. Tävlingsinriktade anställda förbereder sig på fritiden i flera veckor i förväg i hopp om att de ska ha det bästa uppträdandet och vinna tävlingen.

  Säkerhet är en topprioritet

  Ända från dag ett har säkerhet varit överst på agendan. Följaktligen har vi genomfört bygget av våra fabriker utan arbetsolyckor. Det är ovanligt i Vietnam och Laos. Det har skett som följd av en grundläggande och grundlig säkerhetsutbildning av alla byggarbetare, strikta regler om t.ex. säkerhetshjälmar och säkerhetsprocedurer och med hjälp av daglig övervakning av byggplatsen. Det sistnämnda genomfördes för att säkra att alla regler följs, och att endast godkända maskiner fick åtkomst till byggplatsen.

  På fabrikerna pågår således säkerhetsträning dagligen. Alla anställda ingår från dag ett i ett träningsprogram för säkerhet, och sedan följer löpande säkerhetsutbildning, så att ingen är i tvivel om hur till exempel maskiner ska användas. Dessutom utför MASCOT dagligen säkerhetsinspektioner, och det finns säkerhetsansvariga på alla avdelningar. MASCOT registrerar alla säkerhetshändelser, och hälso- och säkerhetskommittén utvärderar alla händelser. Förutom träning relaterad till det dagliga arbetet, genomför MASCOT brandövningar, evakueringsövningar och utbildning i första hjälpen med jämna mellanrum. Dessutom tillkommer utbildning och kunskap om trafiksäkerhet.

  Vietnam - Fire drill - people

  Hälsa för de anställda

  När man väljer att placera sin produktion i ett (eller flera) utvecklingsländer, har man samtidigt valt att engagera sig i de anställda och lokalmiljön. Det innebär en rad utökade åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö, hög säkerhet och inte minst hälsa för de anställda. Därför har vi från dag ett haft våra egna läkarmottagningar på fabrikerna. Här kan alla anställda få gratis vård av duktiga läkare och sjuksköterskor som en del av anställningen. Hälsoklinikerna är officiellt registrerade och statscertifierade. Hälsopersonalen gör också en stor insats i form av förebyggande hälsoarbete och informationskampanjer. Med informationskampanjerna vill MASCOT ge de anställda kunskap om hur de kan ta hand om sin hälsa med till exempel rätt matvanor och en god personlig hygien. Dessutom utförs informationskampanjer om (smittsamma) sjukdomar och epidemier.

  Varje dag får alla anställda en god och näringsrik gratis måltid i matsalen. Menyn sammanställs noga och tillagas varje dag av färska råvaror, så att den har rätt näringsvärde, smakar bra och är mättande. MASCOT:s läkare och sjuksköterskor har daglig uppsikt över MASCOT:s matsal. Det tas prover av maten varje dag för att säkerställa en hög kvalitet och för att undvika matförgiftning.

  Vietnam - Hälsa för de anställda - people eating lunch

  Alla MASCOT:s egna produktionsplatser är certifierade enligt den strängaste CSR-certifieringen som finns, SA8000. Under kontrollerna som sker var sjätte månad ligger arbetsförhållanden, säkerhet och hälsa för de anställda i fokus. Läs mer om SA8000 här.

  SA8000

  Egen produktion och egna handelsvaror 


  75% 25%

  av MASCOT:s arbetskläder är producerade på egna produktionsanläggningar i Vietnam och Laos

  av MASCOT:s arbetskläder är handelsvaror


  Ca 75 % av de arbetskläder som vi skickar ut till kunderna är tillverkade på våra egna fabriker i Vietnam och Laos. Resten av MASCOT:s produkter (cirka 20 % av de varor som vi skickar ut) är tillverkade med särskilda produktionsmetoder, t.ex. skyddsskor, sockor och knäskydd. Dessa produkter är tillverkade på externa produktionsplatser, som är specialiserade på just dessa produktionsmetoder. Förutom att MASCOT själv besöker dessa produktionsplatser är även erkända certifieringsinstitut från tredje part anslutna och gör kontroller på fabrikerna årligen för att kontinuerligt garantera en hög kvalitet för människor och miljö.