ISO 9001:2015

  ISO 9001-certifieringen är ett unikt verktyg som MASCOT har implementerat som stöd för utvecklingen av verksamheten, produkter och tjänster. Vi dokumenterar alla processer och avvikelser. ISO 9001 används som ett verktyg som försäkrar en fungerande verksamhet och löpande dokumenterar förändringar.

  Egen fabrik i Vietnam: - Kläder - ISO 9001

  MASCOTs mål är att uppnå en ännu bättre produktkvalitet. På så sätt kan vi alltid erbjuda våra kunder nya produkter och tjänster. ISO 9001 ger en överblick över företagets affärsprocess, vilket ger oss möjlighet att korrigera processen så att den uppfyller de bestämda målsättningarna. ”På MASCOT har vi använt ISO 9001 i flera år. Det finns inga tvivel om att systemet sätter fokus på alla de stora processerna i verksamheten. De gås grundligt igenom och beskrivs, och vi dokumenterar alla avvikelser och ändringar. Därmed höjs kvaliteten på våra produkter och tjänster samt vårt samarbete med externa samarbetspartner”, förklarar VD:n Michael Grosbøl.

  Företag som är ISO 9001-certifierade upplever färre fel, förbättrad rapportering och kommunikation, förbättrad kvalitet på produkter och tjänster och har en driftsäker produktion och leveranssäkerhet. För MASCOT betyder ISO 9001 att vi har dokumenterat de processer som är allra viktigast för våra kunder. Inom en del marknader och hos en del kunder efterfrågas ISO 9001-certifiering, och vid några tillfällen förväntas man vara certifierad.

  DS/EN ISO 9001:2015 - PDF

  Certificate

  MASCOT är ISO 9001-certifierat sedan 2006. Med kvalitetssystemet ISO 9001 följer MASCOT fyra överordnade målsättningar gällande:

  • leveranssäkerhet
  • introduktion av nya produkter
  • tillväxt
  • kundnöjdhet

  ISO 9001

  De anställda tar del i kvalitetssäkringen

  Alla anställda känner till MASCOTs målsättningar och sin egen roll i kvalitetssäkringen. De erbjuds utbildningar om det behövs för att ta på sig uppgifter i förbindelse med MASCOTs kvalitetspolitik och för att säkra kvalitetssystemets effektivitet och verksamhetens framgång.

  Den anställda är en aktiv medspelare i företagets arbete. Det finns tydligt definierade ansvarsområden som svarar för att säkra kvaliteten i alla processer. Hos MASCOT är kvalitetssäkring en naturlig del av vardagen. Den är integrerad i företagets värderingar och i arbetsstrategin Tested to work som finns i den dagliga arbetsgången, oavsett om det handlar om Danmark, Tyskland, Vietnam eller någon av våra andra marknader som har sina egna anställda.

  Löpande kontroll för att bibehålla den höga standarden

  För att säkra kvalitetssystemets effektivitet får MASCOT var tredje år besök av externa inspektörer som utvärderar arbetet i förhållande till de enskilda elementen i standarden. Utöver det har MASCOT regelbundet interna kontroller för att säkra kvaliteten i alla företagets processer och i arbetsgången.