Vi tar vårt ansvar seriöst

  MASCOT är ett internationellt företag med stora ambitioner. Med det kommer ett ansvar, både för de människor som tillverkar MASCOT:s produkter, och för miljön. Det är ett ansvar som MASCOT tar på allvar.

  Sky Works_Rooftop_workers_men

  Att vara ett ansvarsfullt och seriöst företag har tre dimensioner. Man ska balansera:

  • det ekonomiska ansvaret
  • det sociala ansvaret
  • det miljömässiga ansvaret.

  Detta refereras ofta till som de tre resultatområdena.

  Ekonomisk tillväxt och miljömässigt ansvar förutsätter att vi visar omtanke när det gäller vår användning av varor och resurser. Vi måste se till att vår förbrukning och det sätt vi producerar på runt om i världen sker på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till dagens och framtidens människor och miljö.

  Produktkvalitet och produktsäkerhet är centralt

  MASCOT:s medarbetare har som utgångspunkt alltid balansen mellan:

  • hög produktkvalitet
  • hög produktsäkerhet

  Hög produktkvalitet kan bland annat innebära slitstyrka, och hög produktsäkerhet kan vara produkter med en socialt och miljömässigt ansvarfull profil. Det ska finnas en balans för att företaget ska drivas på ett sunt och innovativt sätt, och med en bra kundpotential. Dessutom ska det vara en god affär för dig att köpa MASCOT-produkter.

  Vi tillverkar ”favoritarbetskläder”

  Test, kvalitet och ordning är inte bara djupt förankrat i MASCOT:s dna, utan också i metoden att tillverka på ett ansvarsfullt sätt för framtiden. Vi har fokus på att tillverka varor med längsta möjliga hållbarhet, bästa möjliga användning av resurserna och minsta möjliga avfall och utsläpp till följd.

  Dessutom ska produkterna vara innovativa och leva upp till kundernas krav, så att varje produkt blir ”favoritarbetskläder” som man vill använda om och om igen under lång tid, tills de slits ut. Det är på alla sätt en seger, inte bara för miljön, men i hög grad också för dig.

  Läs mer om produkter med omtanke:

  Arbetskläder med ansvar

  Man_Model_Sitting_Nature_fleece jumper

  Leverantörer som tar hand om miljön

  Det finns många metoder för att uppnå en mer ansvarsfull produktion av arbetskläder. På MASCOT letar vi ständigt efter möjligheter för att förbättra miljöinsatsen, så vi tänker alltid på de resurser vi använder. Vi utför kontinuerligt nya åtgärder när det gäller våra produkter.

  Tyg och övriga råvaror

  Återanvändning av material i tyget är bara en av de möjligheter som finns för att minska den påverkan tygproduktionen har på miljön. Ett annat fokusområde är att välja material hos leverantörer som också tar hand om de miljömässiga aspekterna i tillverkningen av till exempel metervaror. Den största delen av de många miljoner meter tyg som MASCOT köper varje år har vi till exempel valt att köpa hos leverantörer som både har bluesign®- och ISO 14001-certifikat. Vi arbetar också på att ställa om delar av infärgningsprocessen till färgning utan eller med minimal användning av vatten.

  De globala målen är också MASCOT:s mål

  På MASCOT tar vi med glädje vårt ansvar, men vi är också ödmjuka inför uppgiften. Det finns många områden där man kan arbeta för att göra en skillnad. De 17 globala målen är ett gediget objektiv att se genom på resan mot en högre nivå av ansvar. Hos MASCOT har vi valt ut sju av de 17 globala målen utifrån hur vi kan göra den mest betydelsefulla insatsen. Vi försöker kontinuerligt att påverka, anpassa och utveckla mot en mer ansvarsfull framtid, och därför förhåller vi oss naturligtvis också till alla 17 mål.

  Läs hur MASCOT förhåller sig till de globala målen:

  MASCOT och Globala målen