Leverantörer - Uppförandekod

  Alla underleverantörer till MASCOT Vietnam och MASCOT Laos måste följa kraven i SA 8000. Det innebär att underleverantörerna ska kunna visa och dokumentera att de inte använder sig av barn- eller tvångsarbetskraft, har en bra arbetsmiljö anpassad efter lokala förhållanden, att det inte förekommer diskriminering, att anställda har rimliga arbetstider och löner samt att det finns ett effektivt ledningssystem.

  Syfabriker och produktion

  Den allra största andelen av MASCOT:s produkter tillverkas i egna syfabriker. Förutom MASCOT:s egna syfabriker samarbetar MASCOT med externa sy- och skofabriker runt om i världen. MASCOT har uteslutande avtal med stora och väletablerade syfabriker som använder sig av moderna produktionsmaskiner och tillverkningsmetoder. MASCOT har egna erfarna kontrollörer som ansvarar för kontroll och den dagliga kontakten mellan MASCOT i Danmark och syfabrikerna.

  Färger - Material

  Färger

  MASCOT samarbetar med färgerier i utlandet som har granskats noggrant innan MASCOT har ingått avtal med dem. MASCOT:s representanter gör regelbundna besök på färgerierna och det handlar i alla fall om stora och moderna fabriker med en professionell inriktning. I varje färgeri färgas flera miljoner meter tyg per år för MASCOT:s räkning, och för att leva upp till MASCOT:s stränga färgkrav om de rätta nyanserna krävs tekniskt avancerade färgningsanläggningar. Det råder dessutom höga etiska krav för den säkerhetsmässiga arbetsmiljön vad gäller kemikalier.

  Leverantörer

  Huvuddelen av MASCOT:s leverantörer av bland annat knappar, blixtlås, sytråd, reflexer och metervaror ligger i Asien. Förutom att leverantörerna utvärderas och väljs ut efter sina arbetsförhållanden måste de naturligtvis också leva upp till höga kvalitetskrav. När ett samarbete med exempelvis en leverantör av metervaror inleds skickas en kravspecifikation till leverantören. Denna ger en detaljerad beskrivning av vilka krav MASCOT ställer på kvaliteten på tyget, däribland styrka, färg, stabilitet och mycket annat. Metervaruleverantörerna utvärderas också utifrån parametrar som maskinpark, lageranordningar och kommunikation.