Kvalitetskontroll

    Kontroll av metervaror

    Innan metervarorna fraktas skickar leverantörerna ett prov för godkännande i laboratoriet. Detta prov kontrolleras bland annat efter utseende, färg och vikt. När metervarorna senare levereras till råvarulagret lyser man igenom alla varor med ett starkt ljus för att upptäcka eventuella fel i väven innan produktion. Samtidigt görs stickprov på varorna i laboratoriet där en lång rad prover genomförs och registreras. Metervarorna ska uppfylla bestämda kriterier som kommer att ligga som grund för kontrollen som görs. Detta görs för att säkerställa hög och stabil kvalitet.

    Kontroll av färdigvaror

    Kvalitetskontrollen hos MASCOT är mycket omfattande och görs under alla produktionsfaser. Enbart på MASCOT:s fabrik i Vietnam finns det 70 personer som är anställda för att kontrollera kvaliteten hos varorna. Det är 100 % kvalitetskontroll. Kontroll efter alla deloperationer, inspektion av färdig produkt samt ett extra stickprov.