Fair Wear Foundation

MASCOT blev 2019, som första företag i Danmark, medlem i Fair Wear Foundation. Tillsammans med omkring 80 andra textilproducerande verksamheter i Europa, som tillsammans representerar nästan 140 varumärken, kämpar MASCOT via Fair Wear för att höja det sociala ansvarstagandet och skapa trygga jobb på textilproducerande fabriker runt om i världen.

Fair Wear Foundation-logo

MASCOT:s medlemskap i Fair Wear Foundation understryker att hållbara lösningar och bra arbetsförhållanden inte bara ska vara en naturlig del av vår verksamhet, utan även stå i fokus i resten av textilindustrin.

Egna fabriker och externa leverantörer

På MASCOT:s egna fabriker i Vietnam och Laos är bra arbetsförhållanden en naturlig del av vardagen, vilket är orsaken till att alla våra fabriker är SA8000-certifierade. Vi har vårt eget HR-team i Vietnam, som ser till att rätt processer följs vid anställning och att våra medarbetare har bra arbetsförhållanden. Att vi har våra egna produktionsanläggningar gör även att vi har full överblick över produktionen, och vi kvalitetssäkrar själva alla våra arbetskläder och tillbehör. När vi började samarbeta med Fair Wear var det med särskilt fokus på att säkra bra arbetsförhållanden på de fabriker som MASCOT inte själva äger, och som vi köper in en mindre mängd varor från. Vi samarbetar via Fair Wear med andra textilmärken som också köper in sina varor från fabrikerna. Med ett aktivt medlemskap i Fair Wear Foundation sätter vi fokus på god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden i hela textilindustrin.

Läs mer om CSR-certifieringen i SA8000

Produkterna tar form-seamstress-Laos

Bra samarbetspartners

MASCOT producerar själva mer än 70 % av vår samlade mängd varor på våra egna fabriker med SA8000. De resterande varorna produceras hos externa producenter, som vi har bra och långvariga samarbeten med. Den externa produktionen gäller framför allt tillbehörsmaterial som knäskydd och bälten samt skor och produktion av t-shirts, pikétröjor och sweatshirts. De är produkter som ofta tillverkas på ett särskilt sätt eller med en särskild maskin, och som vi därför inte kan tillverka på våra egna fabriker med symaskiner. På MASCOT vill vi utveckla det goda samarbetet med våra externa producenter och samtidigt vara med och skapa bra arbetsförhållanden på deras fabriker. Vi anser att vårt medlemskap i Fair Wear Foundation är ett viktigt samarbete för att nå detta mål.

De 17 globala målen - logo

Globala samarbeten och de 17 globala målen

På MASCOT arbetar vi med FN:s 17 globala mål. Vårt medlemskap i Fair Wear Foundation är ett exempel på det globala målet nummer 17, som handlar om globala samarbeten. Vi vet att utmaningar bäst löses i kompetent sällskap, och därför ser vi en stor potential i samarbetet med Fair Wear. Som ett globalt textilföretag har vi ett stort ansvar att skydda människor och miljö både på produktionsplatserna och i resten av vår leveranskedja. Det är ett ansvar som vi tar helt naturligt. På MASCOT vill vi med vår textilproduktion kunna erbjuda anständiga jobb, som hjälper till att avskaffa fattigdom och svält samt säkra hälsa och trivsel.

Läs mer

Kontroll skapar förståelse

Med medlemskapet i Fair Wear hoppas vi att vi kan hjälpa till att sprida vårt fokus på miljö och medarbetarna till andra företag inom textilindustrin. Fair Wear Foundation arbetar med att hitta lösningar på problem som andra tror är omöjliga att lösa. Ett av kärnområdena för Fair Wear är att sätta en ny standard för textilproduktionen. Ett koncept de kallar för ”A new normal”. De vill skapa förändring i textilindustrin, så att alla medarbetare förstår sin rätt till ett säkert och värdigt jobb med en ordentlig lön. Den tankegången följer vi på MASCOT. Vi godkänner inte kompromisser när det gäller arbetsförhållandena för de som producerar våra varor.

Arbetsstandarder

Grunden för samarbetet mellan Fair Wear Foundation och MASCOT är åtta punkter som tar avstamp i ILO-konventionerna och FN:s mänskliga rättigheter. De åtta punkterna hjälper till att säkra medarbetarnas rättigheter.

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Anställning har valts fritt

Anställning har valts fritt

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Ingen diskriminering vid anställning

Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Inget barnarbete

Ingen diskriminering vid anställning

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

Inget barnarbete

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Betalning av levnadslön

Betalning av levnadslön

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Rimliga arbetstider

Rimliga arbetstider

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Säkra och sunda arbetsförhållanden

Säkra och sunda arbetsförhållanden

Fair Wear Foundation-Arbetsstandarder-Rättsligt bindande anställningsförhållande

Rättsligt bindande anställningsförhållande

Genom medlemskapet i Fair Wear förpliktigar sig MASCOT som företag att ta en del av ansvaret för att höja arbetsstandarden inom textilindustrin. Det är ett ansvar som vi gladeligen och målinriktat tar på oss.

Produkterna tar form-seamstress-Vietnam