Arbetskläder på arbetet

Man - Hi-vis jacka - Arbetskläder på arbetet

Under utvecklingen av en ny serie arbetskläder rådfrågas användarna kontinuerligt under processen. Innan produktutvecklingen påbörjas utförs ett större analysarbete i samarbete med användare på marknaden.

Sedan påbörjas den egentliga produktutvecklingen. Från det här steget föreligger ett aktivt samarbete med medlemmar ur vår testpanel inom den yrkesgrupp som kläderna främst är avsedda för. Det sys upp prototyper av kläderna som skickas med yrkespersonerna ut i arbetet. Här används de i verkliga arbetssituationer och utsätt för naturligt slitage och regelbundna tvättar. Man provar allt från materialkvalitet till funktioner och testpersonerna för dagbok över hur de använder kläderna.

Produktutvecklarna gör fortlöpande besök hos testpersonerna i sitt dagliga arbete. Våra produktutvecklare får prata med yrkespersoner om kläderna och testpersonerna ger förslag på ändringar som MASCOT:s produktutvecklare tar med sig tillbaka till ritbordet och laboratoriet. Det kan vara idéer till nya funktioner, till tygkvalitet eller till passform. Nya prototyper sys upp och processen upprepas tills vi kommer fram till det som lever upp till både målgruppens krav och MASCOT:s stränga kvalitetskrav. Först när kläderna har godkänts av yrkesfolket är vi redo att påbörja massproduktionen. Det här anser vi vara själva essensen i att vara TESTED TO WORK.

Arbetskläder på arbetet - MASCOT