MASCOT Laos ledande

inom sociala standarder
SA8000 - 2016 - Laos
Den 5 Oktober 2016

Efter månader av förberedelser har MASCOT Laos nu blivit SA 8000-certifierat som första företag i Laos enligt de nya skärpta kraven i SA 8000/2014.

De oberoende inspektörerna från British Standards hade gott om lovord på alla plan under den avslutande genomgången av företaget: »Vi har aldrig förut sett ett företag i Laos med en så hög nivå. Det är mycket, mycket positivt«, sade ledaren för inspektionsteamet, Nguyen Thu Ha, under sin presentation.

Inspektörerna hade fokuserat på detaljerna på alla områden inom företagets drift: Lön- och arbetsförhållanden, säkerhet på alla avdelningar, HR-administration och inte minst företagets utbildningsmässiga insats.

Som en följd av de nya skärpta reglerna har företaget bland annat varit tvungna att skapa ett så kallat Social Performance Team som har till uppgift att regelbundet övervaka att företaget uppfyller sina skyldigheter. Teamet arbetar oberoende av företagets ledning och har bland annat mandat att framföra förbättringsförslag. Om det uppstår oenigheter har teamet rätt att rapportera händelsen till de oberoende SA 8000-revisorerna.

SA8000 - Män & Kvinnor - 2016

De nya reglerna fokuserar också mycket mer på diskriminering: Företaget har en särskild skyldighet att hålla ett öga på detta område och ingripa om det förekommer diskriminering på arbetsplatsen på grund av kön, etnicitet, sexualitet osv.