MASCOT Vietnam tilldelas pris för socialt ansvar

2021-Corporate Social Responsibility Recognition Award_Thomas Bo_Phan My Ha_American Chamber of Commerce
Den 8 December 2021
At the photo from left to right: Chargé d’Affaires Marie C. Damour, US Embassy, Finance manager MASCOT Vietnam Nguyen Van Hung, Managing Director MASCOT Vietnam Thomas Bo Pedersen, Administration manager MASCOT Vietnam Phan My Ha and President AMCHAM Virginia Foote.

MASCOT Vietnam har idag tilldelats ett pris för socialt ansvar från American Chamber of Commerce i Hanoi. Priset har de fått tack vare MASCOT Vietnams pågående arbete med CSR både innan, men framför allt under covid-19-krisen.

Att skapa goda arbetsförhållanden för alla anställda – oavsett arbetsort – har varit helt naturligt för MASCOT, även under en världsomfattande pandemi. Vi tar hand om våra medarbetare, och en säker arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden hjälper till att höja arbetsmoralen, skapar pålitliga samarbetsavtal med underleverantörer och förbättrar kommunikationen mellan ledningen och de anställda.

Att American Chamber of Commerce i Hanoi har valt att tilldela oss detta pris ser vi som en bekräftelse på hur vi driver vår verksamhet.

Egna fabriker med bra förhållanden

Över 2 600 medarbetare arbetar med att tillverka MASCOT:s arbetskläder i Vietnam och Laos, och vi har ett stort ansvar att skapa de bästa möjliga arbetsförhållandena för dem. Tack vare våra egna fabriker har vi möjlighet att möta förändringar på marknaden och de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö för våra kollegor.

MASCOT:s fabriker är SA8000-certifierade, vilket är den högsta standarden för socialt ansvar. Det är något vi lever efter. Vi strävar hela tiden efter de högsta standarderna. Med SA8000 förpliktar vi oss även att informera och undervisa våra kollegor om deras rättigheter, både i förhållande till arbete, organisationsfrihet, lön och hälsa. På så sätt får vi engagerade medarbetare som tar ställning till det arbete och den arbetsplats de är en del av.

Transparenta villkor

Alla anställda på MASCOT Vietnam har goda anställningsvillkor med en ordentlig lön, och det är full transparens i löner och bonusmöjligheter. Vi ser det som ett sätt att påverka samhället omkring MASCOT:s fabriker och minska ojämställdheten över gränser. Med det goda arbetsklimatet som vi erbjuder våra medarbetare höjer vi också arbetsstandarden i lokalområdet generellt, eftersom andra arbetsgivare i området annars skulle förlora anställda. Vi skapar bra jobb och ger andra aktörer i lokalområdet incitament till att göra detsamma. Det är också något som American Chamber of Commerce har lagt vikt på i sin bedömning.


2021 Corporate Social Responsibility Recognition Award_MASCOT Vietnam_American Chamber of Commerce