Trafiksäkerhetskurs hos MASCOT Laos

2020_ MASCOT Laos - Trafic safety course - 1300 employees
Den 5 Oktober 2020
MASCOT har nyligen organiserat en trafiksäkerhetskurs för de 1 300 anställda på fabriken i Laos.

MASCOT har även organiserat gratis minibussar som tar de anställda i Laos till arbetet. En del anställda väljer dock att använda sin egen motorcykel, eftersom det för dem är ett enkelt och flexibelt sätt att ta sig till arbetet. Men många av de anställda som använder MASCOT:s gratis minibussar, har motorcyklar som de använder på fritiden.

Kom ihåg hjälmen och förebygg risker

För att förebygga eventuella trafikolyckor när våra anställda kör motorcykel, beslutade vi att genomföra en trafiksäkerhetskurs för alla anställda. Vi bjöd därför in trafikpolisen från Vientiane kommun till MASCOT för att hålla en kurs för våra anställda.

Kursen fokuserade på lagstiftning och generella trafiksäkerhetsregler såsom användning av hjälm. Trafikpolisen lärde även ut metoder för att identifiera potentiella risker i olika trafiksituationer, och hur de kan undvikas.

Uppföljande trafikupplysningsarbete

Dessutom kommer personalavdelningen då och då att kontakta de anställda, som anländer till vår fabrik på morgonen med motorcykel utan hjälm. Då kommer vi att berätta för dem om den ökade säkerhet de får genom att använda hjälm. Det är obligatoriskt enligt lag att använda hjälm för både chaufför och passagerare. Böterna för att inte använda hjälm är 30 000 laotiska kip, vilket motsvarar 3 USD eller cirka 28 SEK.

Motorcykeln är ett viktigt transportmedel

Motorcykel är ett mycket populärt transportmedel i Laos, eftersom det är mycket billigare än bil och drar mycket mindre bensin. Dessutom behöver man bara vara 15 år för att få köra motorcykel. I hela landet finns det omkring 1,8 miljoner motorcyklar, som ska ses i förhållande till en befolkning på 7,1 miljoner personer. Av de 1,8 miljonerna motorcyklarna är cirka 700 000 registrerade i huvudstaden Vientiane. Det finns cirka tio gånger så många motorcyklar som vanliga personbilar i Laos.


2020_ MASCOT Laos - Trafic safety course - 1300 employees