MASCOT har tilldelats pris för produktledarskap

bland producenter av arbetskläder
Frost & Sullivan Erkännand - 2017
Den 24 Oktober 2017
Som ett resultat av ett omfattande analysarbete på arbetsklädesmarknaden tilldelades danska MASCOT i går i London 2017 European Product Leadership Award.

Priset delades ut av den erkända marknadsanalysbyrån Frost & Sullivan, som fastställer att priset tilldelas MASCOT för företagets förmåga att producera och leverera relevanta produkter och lösningar av hög kvalitet till målgruppen. Man nämner den nyligen lanserade arbetsklädesserien till bygg- och hantverksbranschen, MASCOT® ADVANCED, som exempel.

MASCOT förstår kundernas behov

Anställda i bygg- eller hantverksbranschen eller inom industrin ställer stora krav på sina arbetskläder. Enligt rapporten är det just här som MASCOT gör en skillnad genom att vara uppmärksam på de höga kraven från användare av arbetskläder. Troget mot företagets arbetsmetod och slogan TESTED TO WORK utvecklas produkterna alltid med koll på och involvering av målgruppen: ”Denna tillgång säkerställer att MASCOT:s arbetskläder proaktivt uppfyller och överträffar kundens behov när det kommer till detaljer, funktionalitet och utseende. Detta leder till hög kundnöjdhet” står det i analysen från Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan 2017 - MASCOT® Ledning
MASCOT:s ledning reste till London för att ta emot priset. Från vänster: försäljningschef för Norden Henrik Bach, Ekonomichef Anders Ryberg, verkställande direktör Michael Grosbøl, företagsutvecklingschef Niels Høigaard Hald, Exportchef Kurt Madsen.

Ett godkännande av arbetsmetoden

Den administrativa chefen för MASCOT, Michael Grosbøl, reste tillsammans med den övriga ledningen till London för att ta emot priset. Han berättar varför han är särskilt glad för att ta emot det här priset, som hyllar produktkvalitet och produktinnovation: ”Arbetsklädesbranschen består gradvis av många producenter och leverantörer, och det är hög konkurrens. Därför är det en stor ära att Frost & Sullivan framhäver MASCOT som globalt bäst på att leverera kvalitetssäkrade och framtidssäkrade produkter till målgruppen. Jag ser det också som ett godkännande av MASCOT:s fokus på att framställa de bästa, mest hållbara produkterna, inte de billigaste. Arbetskläder som håller länge, och som på alla sätt presterar och passar till kundens vardag, ger valuta för pengarna för kunderna, både på kort och på lång sikt.” säger Michael Grosbøl. Han tillägger att han också ser priset som ett erkännande av det sätt som man hos MASCOT utvecklar produkter med talesättet: ”Vi följer inte trenden. Vi startar den”.

Kvalitet är en bevisad strategi

Den höga produktkvaliteten säkras genom företagets TESTED TO WORK-program, där produkterna genomgår en grundlig kvalitetskontroll före, under och efter produktionen. De allra flesta av MASCOT:s produkter produceras på egna CSR-certifierade fabriker i Vietnam och Laos. Bara i produktionen i Vietnam arbetar 70 anställda uteslutande med kvalitetskontroll av produkterna. Produktion i MASCOT:s egen regi och under europeisk ledning har inte bara en positiv effekt på kvalitetssäkringen av produkterna, det ger också kunden möjlighet att välja produkter som har producerats på fabriker med dokumenterat socialt ansvarig produktion.

Frost & Sullivan 2017 - Michael Grosbøl

Inte bara produkter, men också lösningar

”MASCOT:s kompromisslösa hållning till kvalitet är nära kopplad till företagets strategiska mål om att inte bara producera och leverera de bästa arbetskläderna. Man har också som mål att leverera de bästa lösningarna som gör det enkelt för både återförsäljare och slutanvändare att hitta och köpa de rätta produkterna”, skriver Frost & Sullivan i rapporten. Och det är en framgångsfaktor i branschen enligt Frost & Sullivan, som poängterar att servicelösningar, effektiv logistik och leveranssäkerhet också är viktigt för kunderna. Här är MASCOT också bland de ledande inom arbetsklädesmarknaden med sina prisbelönta e-handelslösningar till återförsäljare och slutanvändare.

MASCOT övertygar inom alla områden

Bakgrunden för valet av MASCOT var en omfattande rapport, utförd av Frost & Sullivan, om den europeiska arbetsklädesmarknaden och en komplett analys av de mest betydelsefulla producenterna. I alla delar av analysen fann man att MASCOT var överlägsna i branschen, inte minst tack vare den ”starka fokusen på kvalitet, design och kundorienterade servicelösningar”. Michael Grosbøl lovar att man också i framtiden kan ha höga förväntningar på MASCOT: ”Vi känner oss hedrade över att motta ett så ärofyllt pris. Men det får oss inte att luta oss tillbaka. Tvärtom kommer vi att med stor entusiasm att fortsätta på samma strategiska spår och försöka att utöka ledarpositionen genom att skapa just de arbetsklädeslösningar som genom hög kvalitet, investeringar och innovation ger det mest värdefulla utbytet för kunderna.”

Frost & Sullivan - Best Practices - Product Leadership Award - Press

Om priset

”Mottagandet av Frost & Sullivan Product Leadership Award är en övertygande tredjepartsutvärdering av ett företags tillväxtstrategi och -utförande. MASCOT:s Best Practices Award är en mycket tydlig signal till anställda, investerare, kunder och allmänheten om att MASCOT producerar branschledande kvalitetsprodukter på arbetsklädesmarknaden”, stod det i rapportsammanfattningen. MASCOT mottog också Frost & Sullivans 2006 Product Quality Leadership Award. MASCOT har därmed enligt Frost & Sullivan varit ledande på arbetsklädesmarknaden inom produktkvalitet under mer än tio år.