Prins Joachim

inviger MASCOTs hälsoprogram i Laos
Prins Joachim & Michael Grosbøl
Den 19 November 2014

Hans kungliga höghet prins Joachim invigde i dag ett hälsoprogram som Silkeborgsföretaget Mascot International A/S har inlett på sin nya fabrik i Laos.

Som ett led i etableringen av fabriken har MASCOT inrättat en hälsoklinik med en fulltidsanställd läkare och tills vidare en sjuksköterska.
”Syftet med hälsoprogrammet är både att erbjuda konsultationer till anställda med hälsoproblem och att göra en systematisk informationsinsats för att förebygga sjukdomar och förbättra hälsan hos de anställda”, säger MASCOT:s vd Michael Grosbøl, som i dag deltog i invigningen tillsammans med prinsen och de lokala myndigheterna.

MASCOT har redan goda erfarenheter från Vietnam, där företaget driver två hälsokliniker i samband med MASCOT Vietnams produktionsenheter. ”Hälsoprogrammen i Laos och Vietnam är bara en del i den omfattande CSR-insatsen som vi har satt igång. Därutöver lägger vi stor vikt på anständiga löner, bra arbetsförhållanden, bra arbetsmiljö, utbildningsprogram och en ansvarig miljöpolitik”, säger Michael Grosbøl.

Han understryker att CSR-insatsen är en bra affär för MASCOT. ”Våra produktionsenheter i Vietnam har under 2014 satt nytt rekord med en produktion som är större än på något annat ställe vi har sett i världen, och kvaliteten på produkterna är också i topp. Jag är säker på att de goda arbetsvillkoren hos MASCOT är anledningen till detta. Glada medarbetare är bra medarbetare. Så fungerar det”, säger Michael Grosbøl.

MASCOT Laos - Prins Joachim - 2014

MASCOT sysselsätter 1 700 anställda på företagets egna fabriker i Vietnam och i nuläget 300 på den nya fabriken i Laos. Företaget är i dag Danmarks största tillverkare av arbetskläder och exporterar till hela Europa, USA och andra marknader i världen.