EN ISO 15797

EN ISO 15797

Produkter från MASCOT som är märkta med EN ISO 15797 har testats för att tåla industriell tvätt och torkning.

EN ISO 15797 garanterar att kläderna enkelt tål industriell tvätt och torkning. Testproceduren simulerar samma effekt som industriell tvätt har på arbetskläderna beträffande färg och hållbarhet. Textilmaterialet testas genom åtta olika tvättprocedurer som simulerar effekten av industriell tvätt på arbetskläderna.

Produkter ()

När arbetskläder tillverkas för att kunna industritvättas enligt EN ISO 15797 är det flera olika faktorer som ska testas. Här ingår bland annat arbetsklädernas förmåga att behålla passformen, sömmarnas motståndskraft, materialets styrka och färgernas hållbarhet vad gäller både färgstyrka och avfärgning.

Produkter från MASCOT som har märkts med EN ISO 15797 testas enligt testmetod 8B, som omfattar färgade arbetskläder som ska tåla ångtunnel.

EN ISO 15797-märkningen görs av Hohenstein-institutet som utvärderar produkterna enligt fastlagda kriterier av ETSA (European Textiles Services Association). Den sammantagna värderingen beskriver hur väl arbetskläderna klarar industriell tvätt och olika torkningsprocesser.