MASCOT® WORKWEAR

EN 61482-1-2

(1-2 testmetod, boxtest)
Produkter från MASCOT, certifierade enligt EN 61482-2, som skyddar användaren mot kortvarig exponering mot elektrisk ljusbåge.

EN 61482-2 är standarden för skyddskläder för arbeten där risk för exponering mot ljusbåge föreligger. EN 61482 innefattar två testmetoder, varav MASCOTs produkter är testade enligt testmetod 2 (boxtestet). Skyddskläder certifierade enligt EN 61482-2 är således testade mot en riktad ljusbåge på ett avgränsat område. Testmetod 2 omfattar inte skydd mot elektriska stötar. EN 61482-2-certifierade skyddskläder som testas enligt testmetod 2 kan delas in i två klasser, där klass 2 ger det högsta skyddet.

Det är viktigt att påpeka att skyddskläder med EN 61482-2-certifiering endast är testade enligt boxtestet. Vilket betyder att produkten inte är certifierad för vistelse i högriskområden under en längre tid. EN 61482-2 enligt testmetod 2 testar endast skyddskläder enligt boxtestet på framsidan, på ett begränsat område under en kortare tidsperiod.

MASCOTs produkter, certifierade enligt angiven standard, är uteslutande testade med testmetod 2. Detta betyder att skyddskläderna endast är testade för kortare exponering mot en elektrisk ljusbåge på en begränsad del av plagget.

Denna standard har ersatt den äldre ENV 50354.

 

MASCOT rekommenderar

Om du vill ha arbetskläder som skyddar enligt denna standard rekommenderar vi följande:


MASCOT® MULTISAFE

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +46 852507940 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385