MASCOT® WORKWEAR

Certifieringar för fluorescerande kläder

Tested to work

MASCOT:s egen kvalitetsstämpel. TESTED TO WORK är inte en internationell standard. Däremot är det MASCOT:s kvalitetsstämpel som försäkrar att du får en utprovad produkt. Det innebär att både metervaran och leverantören är kvalitetssäkrade. Det innebär dessutom att produkten har tillverkats under bra förhållanden och med flera kontroller under processen. Produkten har också utprovats under verkliga förhållanden innan vi har tagit den i produktion. Slutligen har vi kontrollerat att den har rätt funktioner som passar för ditt dagliga arbete. Allt detta och mycket mer står TESTED TO WORK för. Det är din garanti för kvalitet!
EN ISO 20471

EN ISO 20471 – synliga kläder

EN ISO 20471 är en internationell standard som ställer krav på skyddskläder för personer som arbetar inom områden där det krävs hög synlighet. Klassmärkningen (talet bredvid symbolen) anger hur väl produkten skyddar användaren. Den högsta klassen som går att uppnå är klass 3. EN ISO 20471-standarden ställer även krav på reflexernas förmåga att reflektera ljus. Kläder som är certifierade enligt EN ISO 20471 har även testats efter tvätt. Om ingenting annat anges på plaggets etikett, har materialet testats efter fem tvättar. En del av MASCOTs kläder har testats efter många fler tvättar än så. Detta står angett på produkten. Ett sammansatt klädesset kan klassificeras med en högre skyddsklass än vad de enskilda plaggen har om de används separat. Den potentiellt högre skyddsklassen anges på plagget med hjälp av ett smidigt kombinationsschema.

EN 471

EN 471 – Synlig klädsel

EN 471 är den mest kända standarden för fluorescerande kläder med godkända reflexer. Enligt standarden heter det Skyddskläder med god synbarhet (varselklädsel) för yrkesbruk. Standarden för varje plagg består av två tal. Det första talet anger produktens sammanlagda säkerhetsklass. Det baseras på arealen av det fluorescerande materialet och arealen på det reflekterande materialet. Produkterna klassificeras 1–3, där 3 är den högsta säkerhetsklassen. Även om ett enskilt plagg inte är klass 3 kan man uppnå klass tre för den sammanlagda klädseln genom att kombinera det med ett annat plagg. Det andra talet anger reflexens förmåga att reflektera ljuset. Det finns två klasser: 1 och 2, där 2 är den högsta. Alla MASCOT:s reflexer är av klass 2.

EN 343

EN 343 – Skydd mot dåligt väder

När arbetet måste utföras oavsett väderlek är det viktigt att ha ordentliga kläder. Gå efter EN 343-certifieringen om du vill vara säker på att kläderna är bekväma oberoende av väder och vind.
EN 343 är en europeisk standard för skyddskläder och beskriver skydd mot dåligt väder. Det anges två egenskaper i beskrivningen. Det första talet anger vattentätheten och det andra talet anger andningsförmågan för hela plagget. Båda skalorna går från 1 till 3, där 3 anger den högsta klassen. Certifikatet har uppnåtts hos Arbetshälsoinstitutet i Finland.

EN 342

EN 342 – Skydd mot kyla

Ett effektivt köldskydd fås genom att klä sig i kläder som har certifierats enligt EN 342. EN 342 skyddar dig i kalla miljöer. För att uppnå bäst köldskydd bör man hålla kläderna torra och ta på sig handskar, mössa med mera för att undvika lokal nedkylning. Stäng kläderna ordentligt och spänn åt runt exempelvis handleder. Enskilda plagg skyddar enligt vissa skyddsklasser. Det första talet anger luftgenomträngligheten (AP) i klass 1 till 3, där 3 anger den högsta klassen. Det andra talet anger beständigheten mot vattengenomträngning i klass 1 till 2, där 2 anger den högsta klassen. Certifikatet har utfärdats av Arbetshälsoinstitutet i Finland.

EN ISO 11611

EN ISO 11611 – Skydd vid svetsarbete

Standarden beskriver minimikraven för skyddskläder som används vid svetsarbete och arbete med likartade risker. Det finns två klasser, 1 och 2. Klass 2 är högst och ger bäst skydd. Denna standard har ersatt den äldre standarden EN 470-1.

EN ISO 11612

EN ISO 11612 – Skydd mot hetta och flamma

Kläder som skyddar mot värme och eld. Denna standard beskriver ytterdräkter av smidigt tyg som är gjorda för att skydda bärarens kropp från värme och eld, med undantag för händerna. Bortsett från huvor och damasker är plagg för skydd av huvud, händer och fötter ej omfattade. Denna standard har ersatt den äldre standarden EN 531.

EN ISO 14116

EN ISO 14116 – Skydd mot hetta och flamma

Material, materialkombinationer och kläder med begränsad flamspridning. Denna standard anger krav på ytans förmåga hos material, Material, materialkombinationer och kläder med begränsad flamspridning för att minska risken för att kläder fattar eld och därmed utgör en fara. Denna standard har ersatt den äldre standarden EN 533.

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2 – Arbete med spänning

Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. Del 1-2: Provning - Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge. Det finns två klasser, 1 och 2. Klass 2 är högst och ger bäst skydd. Denna standard har ersatt den äldre standarden ENV 50354.

EN 1149-3 / EN 1149-5

EN 1149-3 / EN 1149-5 – Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper

Några av MASCOT:s produkter har elektrostatiska egenskaper.

EN 1149-3:2004 – Avklingningstid
Denna standard beskriver avklingning av elektrostatisk laddning från klädernas yta. 
EN 1149-5:2008 – Design och ingående material
Denna standard beskriver kraven på design och ingående material av elektrostatiskt ledande skyddskläder som används som en del av ett jordat system för att undvika brandfarliga urladdningar.

EN 13034

EN 13034 – Skyddskläder för kemikalier i vätskeform

EN 13034/EN 13034+A1. Standarden beskriver prestandakrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform (typ 6- och typ PB [6]-utrustning). Skyddskläder för kemikalier med begränsad prestanda är beräknad för användning vid potentiell exponering för lättare stänk, vätskedimma eller sprut med lågt tryck och mängd.

EN ISO 15797

EN ISO 15797 – Industritvätt och efterbehandling av arbetskläder

EN ISO 15797 garanterar att kläderna enkelt klarar industritvätt och industritorkning. Hohenstein Institute utvärderar produkterna enligt kriterier som har fastställts av ETSA (European Textiles Services Association). Den sammanfattade utvärderingen enligt kriterierna visar hur bra produkten klarar sig vid industriell tvättning och torkning. Produkterna provas bland annat för krympning, slitage, urtvättning och brottstyrka – några innan och några efter tvätt. MASCOT:s produkter har uppnått goda resultat efter provningsmetod 8B (färgade arbetskläder som tål ångtunnel).

UV Standard 801

UV-standard 801 – Skydd mot UV-strålning

Dina arbetskläder kan ge dig certifierat skydd mot solens skadliga UV-strålar. Titta efter standard 801 när kläderna behöver skydda långt bättre än de starkaste solskyddskrämerna. MASCOT:s produkter är UV-testade hos Hohenstein Institute där man provar ut produkterna i både nytt och begagnat skick (tvättade, fuktiga, uttänjda och slitna). Arbetskläder med certifierat UV-skydd är särskilt viktigt för de som arbetar utomhus större delen av arbetsdagen.

EN 1150 – Skydd för barnen

Skyddskläder – Kläder med god synbarhet för icke-yrkesmässigt bruk. Används endast till MASCOT® Sparks-barntrafikväst. Väl synliga kläder för icke yrkesmässigt bruk är beräknade för att påvisa användarens närvaro i alla dagsljusförhållanden, upplyst av billyktor eller söklyktor i mörker såväl som upplyst på stadsvägar.

 

MASCOT SAFE

Läs om:

Oeko-tex

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +46 852507940 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385