Test center banner
MASCOT® WORKWEAR

MASCOT TEST CENTRE

Tested to work är inte bara en slogan. Det är den viktigaste företagsvärderingen på MASCOT.  Det är sättet vi arbetar på och närmar oss saker strategiskt på. Bakom Tested to work finns två grundläggande arbetsmetoder: För det första att göra saker grundligt och rätt baserat på väl utprovade metoder. För det andra ett starkt fokus på hur lösningen är relevant och enkel att använda för målgruppen.

I praktiken visar sig företagsvärderingen på alla områden vi arbetar inom. Vi strävar målinriktat efter att vara Tested to work i alla led inom produktion, service och framtoning. Vi genomför stränga kontroller ända från råväv och färgning till uppsyning och leverans. Leverantörer, syfabriker och återförsäljare kontrolleras kontinuerligt och det ställs höga krav på våra samarbetspartner. Vi provar alla metervaror i laboratoriet så att vi vet att de kommer att hålla i för vardagen de ska användas i. Och vi skickar ut kläderna i riktigt arbete hos slutanvändarna innan vi sätter dem i produktion.                                                

Läs mer om hur vi arbetar rent praktiskt med provning av metervaror och produkter:

Arbetskläder på arbetet

Arbetskläder i laboratoriet

 

MASCOT test centre

TESTED TO WORK
 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +46 852507940 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385