MASCOT® WORKWEAR

SA8000-certifierat

Som en av Europas största privatägda tillverkare av arbetskläder är det viktigt att MASCOT tar sitt sociala ansvar på allvar.

Förutom att fokusera på det sociala ansvaret på huvudkontoret i Silkeborg fokuserar MASCOT också på att uppfylla sitt etiska, sociala och miljömässiga ansvar ute i världen, bland annat i vår produktion i Vietnam och Laos, som båda två är SA8000-certifierade.

SA8000 är den mest erkända internationella standarden för socialt ansvar

SA8000 är en kontrollerbar certifieringsstandard som baseras på internationella arbetsplatsnormer enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den kännetecknar företag som har de anställdas rättigheter och välmående i fokus. Ett företag som är SA8000-certifierat garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och erbjuder goda arbetsvillkor enligt de lokala förhållandena.

SA8000-certifieringen är viktig för MASCOT då den visar för omvärlden att arbetsförhållandena i våra fabriker i Vietnam och Laos är säkra och trygga. En säker arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden för de anställda hjälper till att höja arbetsmoralen, skapar pålitliga samarbetsavtal med underleverantörer och förbättrar kommunikationen mellan ledningen och de anställda.

Företag som har SA8000-certifierats kan visa och dokumentera att de

inte barnarbete inte använder sig av barnarbete
inte tvångsarbete inte använder sig av tvångsarbete
bra arbetsmiljö har bra en arbetsmiljö anpassad efter lokala förhållanden
föreningsrätt har föreningsrätt
inte diskriminering inte utövar diskriminering
rimliga arbetstider och löner ger rimliga arbetstider och löner till anställda
effektivt ledningssystem har ett effektivt ledningssystem med kontroll av sina underleverantörers arbetsförhållanden.

I och med SA8000-certifieringen understryker företaget att de vill avskaffa barnarbete. MASCOT vill försäkra att alla anställda utvecklas och hjälpa dem att upprätthålla en god levnadsstandard. SA8000-certifieringen av MASCOTs fabriker i Vietnam och Laos bevisar för samarbetspartner och kunder att det råder bra och trygga arbetsförhållanden på fabrikerna.

MASCOT tar sitt sociala ansvar på allvar

SA8000 försäkrar inte bara att företaget följer några bestämda etiska och sociala riktlinjer, utan poängterar också att företaget har ett ansvar för sina leverantörer. Med SA8000 förpliktar man sig också att kontrollera sina underleverantörers etiska, sociala och miljömässiga ansvar. MASCOT genomför fortlöpande kontroller och inspektioner enligt MASCOTs riktlinjer, och underleverantörer granskas i förhållande till gällande regler. Med sin SA8000-certifiering visar MASCOT att en bra arbetsmiljö, inget barnarbete, jämställdhet och en bra lön och arbetsförhållanden har stor betydelse för företaget.

Fortlöpande kontroller av externa certifieringsbyråer

Företag som har en SA8000-certifiering kontrolleras regelbundet av en extern, internationell certifieringsbyrå. Hos MASCOT tycker vi att det är viktigt med externa granskare då det ger våra kunder och samarbetspartner en garanti för att MASCOT följer riktlinjerna och arbetar för att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö.

 

SA 8000 Certificate

Vietnam


Laos

SA 8000 Laos

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +46 852507940 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385