MASCOT® WORKWEAR

Socialt ansvar

MASCOT är Europas största privatägda tillverkare av arbetskläder och vi ser socialt ansvar som en naturlig del i att bedriva affärsverksamhet. Hos oss är det inte ett självändamål att skapa en lönsam verksamhet, utan också att uppfylla vårt etiska, sociala och miljömässiga ansvar som företag.                           

Uppförandekod
På MASCOT arbetar vi utifrån en uppförandekod som består av en rad grundläggande principer för etiskt och ansvarigt uppförande över hela världen. 

Dokumentation av socialt ansvar
Produktionen i både MASCOT Vietnam och MASCOT Laos är certifierade enligt SA 8000. SA 8000 är en dokumentation av säkra och trygga arbetsförhållanden. Företag som har SA 8000-certifieringen ska kunna visa och dokumentera att de inte använder sig av barn- eller tvångsarbetskraft, har en bra arbetsmiljö anpassad efter lokala förhållanden, att det inte förekommer diskriminering, att anställda har rimliga arbetstider och löner samt att det finns ett effektivt ledningssystem med bland annat kontroll av underleverantörers arbetsförhållanden.

MASCOT har sedan etableringen av fabriken i Vietnam haft europeisk ledning och arbetsstandarder med bland annat hälsoförsäkring, gratis måltider, fackförening, höjd säkerhetsnivå och gratis läkarmottagning för alla anställda. Att genomgå den strukturerade processen som en SA 8000-certifiering kräver har därför varit en naturlig formalisering av befintliga arbetsförhållanden.Läs mer om SA 8000.

Lokalsamhället
Som ett familjeägt företag med huvudsäte i Silkeborg lägger vi stor vikt vid att spela en aktiv roll i lokalsamhället och erbjuder stöd till olika aktiviteter och föreningar. Just nu är MASCOT dessutom huvudsponsor för superligaklubben Silkeborg IF.

 

Viktiga länkar

 
Mascot International A/S · Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · Danmark · Tlf. 8724 4700 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385