MASCOT® WORKWEAR

Det sociala och miljömässiga ansvaret

– ett konstant sökande efter socialt ansvariga material och metoder

Hos MASCOT är de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna nära sammankopplade. Det ska vara kvalitet i alla led. Ett kontinuerligt bevis på att vi säkrar kvalitet i processerna är MASCOT:s ISO 9001-certifiering. ISO 9001 är en certifiering av våra kvalitetssystem. Den har, precis som MASCOT, som särskildt fokus att förbättra förmågan till att konsekvent leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav. Revisioner av ISO 9001 utförs löpande hos oss av en objektiv part.

Vi har som ambition att vi ska göra mer än att bara uppfylla kundernas behov och krav. Vi har också ett ansvar i förhållande till att vara förutseende när det gäller möjligheterna för att gå ett extra steg i hållbarhet och socialt ansvar. Därför etablerade vi som några av de första vår egen produktion av arbetskläder i Vietnam och Laos. Här säkrar vi kvalitet i både produkter och arbetsförhållanden. Den sociala aspekten har varit ytterst viktig i hela uppbyggnaden av vår egen produktion. Vi lever naturligtvis också upp till alla miljökrav med återvinning av restavfall, vattenrening o.s.v.

På MASCOT arbetar vi utifrån en uppförandekod som består av en rad grundläggande principer för etiskt och ansvarigt uppförande över hela världen.

Produkterna försöker vi också säkra löpande. Arbetskläderna är säkrade med Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® är en kvalitetsetikett som kontrollerar gränsvärdena för hälsofarliga ämnen i materialen. Vi tillverkar också arbetskläder av tyg som har producerats med ISO 14001. ISO 14001 är ett miljöstyrningssystem som garanterar styrda processer när det gäller förarbete, färgning och efterbehandling av vävda textilier. Vi använder också material med återvunnet innehåll som till exempel CLIMASCOT®. Ett annat exempel är våra byxor med TENCEL® som är en miljövänlig fiber, utvunnen av trä från hållbara plantager.

Som textilproducent har vi kontinuerligt ett ansvar i förhållande till att arbeta på att minimera den miljömässiga belastningen vid produktionen. Vi är bland annat mycket noggranna i urvalet av leverantörer, och vi kontrollerar kontinuerligt leverantörerna. Och så producerar vi framförallt arbetskläder av hög kvalitet, som kan hålla länge, för att undvika onödig användning av resurser.
 

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +46 852507940 · Fax 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385