MASCOT Laos har fått besök av den nya laotiska industri- och handelsministern

2021_MASCOT Laos har fått besök av den nya laotiska industri- och handelsministern_<span>Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos</span>
Den 28 Maj 2021
Sompheng Saysompheng utsågs till Laos nya industri- och handelsminister för två månader sedan, och tillsammans med en delegation av högre tjänstemän från hans departement valde han att besöka MASCOT bland det första han gjorde.

Förutom att få ett intryck av hur ett av Laos ledande klädindustriföretag arbetar, var han även väldigt intresserad att höra om MASCOT:s arbete inom arbetsmiljö. Sompheng Saysompheng var tidigare minister för arbete och social välfärd, och har därför ett särskilt intresse för personalens arbetsvillkor.

MASCOT har inte skiftarbete och undviker övertid så långt det går för att motverka att de anställdas privatliv påverkas negativt, och MASCOT är ett av endast två företag i Laos som har en SA8000-certifiering för arbetsmiljö.

MASCOT har även en egen vårdcentral med en läkare och två sjuksköterskor på heltid. Samma dag som ministern besökte MASCOT arbetade ytterligare en läkare sin första arbetsdag, så verksamheten har numera två läkare på heltid. Samtidigt håller MASCOT på att utöka vårdcentralen så att den blir nästan dubbelt så stor. Dessutom var ministern glad att höra att alla anställda är medlemmar i den offentliga sjukförsäkringen, vilket inte alltid är fallet i Laos, eftersom arbetsgivaren måste betala in 5 % av de anställdas löner till systemet.

2021_MASCOT Laos har fått besök av den nya laotiska industri- och handelsministern_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos

Förutom att få större inblick i hur utländska företag verkar i Laos, var ministerns syfte med besöket att se hur MASCOT arbetar för att förhindra spridningen av covid-19. Alla anställda och gäster på MASCOT måste ta tempen vid ankomst och personer med feber blir avvisade och uppmanas att testa sig för covid-19. MASCOT kräver att alla på fabriken använder munskydd och alla anställda har dessutom fått visir. Det finns stationer med handsprit utplacerade i fabriken och de anställda uppmanas att tvätta händerna minst varannan timme.

MASCOT har även satt upp rumsavdelare mellan matplatserna i matsalen för att förebygga spridning av covid-19. Dessutom har företaget ställt i ordning ett separat rum med sjukhussäng och toalett som kan användas om en anställd efter ankomst till företaget misstänks ha covid-19.

Innan han avslutade sitt besök uttryckte Sompheng Saysompheng att han var mycket nöjd med MASCOT:s arbete för att skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda och för att förebygga spridningen av covid-19.

2021_MASCOT Laos har fått besök av den nya laotiska industri- och handelsministern_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos