Nyåret firades in på MASCOT Laos

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - Lao traditions - New Year - 2019
Den 15 April 2019
Enligt traditionen firades det laotiska nyåret in med en stor fest. Den laotiska kalendern påbörjar nu år 2562 och MASCOT:s medarbetare i Laos hälsade året välkommet med böner och en stor fest för de anställda.

Nyårsfesten för MASCOT Laos 823 anställda är samtidigt en personalfest. Den startar med en högtidligt buddhistisk bön för att tacka de himmelska krafterna och be om deras stöd under det kommande året. Därefter presenterades dagens underhållning. Underhållningen bestod som vanligt av medarbetarnas egna uppträdanden. För medarbetarna är detta en höjdpunkt under festen och de förbereder både underhållningen och kläder på sin fritid i flera veckor innan festen. Nyårsfesten på MASCOT Laos avslutades med prisutdelning för bästa underhållning och bästa medarbetarinsats, lotterier och den traditionella laotiska dansen.

Ett år med möjligheter

Vid nyår firar man både året som kommer och året som gick. För MASCOT Laos var det gångna året ett med många nya, spännande tilltag. Under 2018 påbörjades utbyggnaden av fabriken med 21 000 m2, och idag är den över 30 000 m2. Tack vare utbyggningen får MASCOT nu plats med 20 nya produktionslinjer, vilket innebär att antalet anställda kan ökas betydligt. Inte nog med det. Arbetet med en ytterligare utbyggnad på 20 000 m2 är igång. Den över 50 000 m2 stora fabriken ska stå färdig 2020.

Arbetsplats med fokus på socialt ansvar

Med utbyggnaden och implementeringen av de nya produktionslinjerna får MASCOT möjlighet att erbjuda jobb under bra förhållanden med ordentliga arbetstider och lön till fler personer. MASCOT:s fabriker i både Laos och Vietnam är certifierade enligt den internationella standarden för socialt ansvar, SA8000. Redan när den första produktionsenheten öppnade i Vietnam år 2008 har det funnits fokus på att skapa bra och trygga arbetsförhållanden och arbetsmiljöer för de anställda.

Bilder från nyårsfesten

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - dancing - 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - dancing - 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - fashion show - 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - fashion show - I love MASCOT - 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - group photo - 2019

Bilder från fabriken i Laos

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - New factory 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - New factory 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Nyår Laos - New factory 2019

Bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i produktionen - Laos - New factory 2019